Støt grøn folkeskole

Vi står over for to enorme udfordringer: En dyb finansiel og økonomisk krise, afledt af en slap og uforsvarlig økonomisk politik og en endnu større klimaudfordring, der efterhånden skriger på handling. Men hvis vi sammentænker de to udfordringer, har vi mulighed for at finde effektive løsningsmodeller til dem begge.

Arbejdsløsheden stiger i Danmark hver eneste måned. De selvstændige, lokale håndværksvirksomheder rammes i særdeleshed hårdt, fordi forudbestilte opgaver aflyses i en lind strøm. Samtidig har vi alt for mange nedslidte folkeskoler med utætte vinduer og dårlig isolering, hvor eleverne må sidde med overtøjet på om vinteren og får ”varmefri” om sommeren. De to problemer kunne sammentænkes gennem en energirenovering af folkeskolerne. Folkeskolerne ville ikke alene blive mere miljøvenlige og energibesparende, de ville også få et tiltrængt løft på indeklimaet, så lærerne og eleverne igen får rimelige arbejdsforhold, hvor det er muligt at koncentrere sig om undervisningen i stedet for at være generet af hylende vinduer mv. Kommunerne har desværre ikke denne mulighed i dag, fordi regeringens anlægsloft forhindrer dem i at sætte de arbejdsløse håndværkere til at energirenovere folkeskolerne. I SF vil vi give kommunerne dispensation fra anlægsstoppet i 2009, så de får mulighed for at påbegynde energirenovering og reparationer af de nedslidte folkeskoler. Det vil være til gavn for både beskæftigelsen, velfærden og klimaet. Forslaget er blot et ud af mange i den vækstpakke, som SF foreslog allerede i januar. Der er ingen smutveje ud af den nuværende situation. Tiden er inde til større perspektiver og langsigtede løsninger, som afhjælper både forringelser af velfærden, klimaproblemerne og de økonomiske problemer. Ved eksempelvis at stille krav om varmeisolering, energirenovering, undervisning i bæredygtighed m.v. kan vi både fastholde en masse arbejdspladser og samtidig sætte gang i udviklingen af nye byggematerialer og teknologier, der på sigt kan skabe enorme energibesparelser. Tiden kræver seriøs handling. Derfor håber jeg, at regeringen snart indser nødvendigheden i at sætte gang i offentlige investeringer frem for udelukkende at satse på skattelettelser og små sporadiske tiltag, der langt fra kan matche udfordringerne.