Støt grønne job

ENERGI:Det giver god mening, hvis politikerne i de kommende klimaforhandlinger vil fokusere på de muligheder, der ligger i udskiftning af oliefyr til mere klima- og energivenlige varmeformer. Der er i dag er ca. 380.000 oliefyr installeret i private boliger. Oliefyr, der trænger til en udskiftning. Hvis bare 50.000 af disse blev udskiftet årligt, ville det ikke kun være til økonomisk gevinst for den enkelte husejer, men der vil også være en stor samfundsmæssig gevinst. Udskiftning af 50.000 oliefyr årligt vil betyde beskæftigelse til omkring 11.250 personer årligt. Dermed vil en del af dem, der er eller har risiko for at blive arbejdsløse kunne komme i beskæftigelse. Hvis bare hver fjerde - svarende til ca. 2800 - af de 11.250 kommer i arbejde, betyder det, at staten sparer omkring 787 mio. kr. i understøttelse årligt. Regeringen bør starte en større oplysningskampagne for at husejerne kan få et bedre indblik i de økonomiske fordele, der er for dem. Og politikerne skal overveje, om ikke det vil være muligt at give et tilskud på mellem 30.000 og 45.000 til husejere, der vil udskifte oliefyret med varmepumper i de områder, hvor der ikke er fjernvarme. Beløbet som staten skal give i tilskud kan komme fra det servicefradrag, som en husejer har. Her vil 2 voksne skatteydere kunne få op til 30.000 kr. i lønfradrag. De sidste 15.000 kr. kan komme fra den besparelse, der ligger i at flere kommer i arbejde. Dermed spares der dagpenge. I dag findes der allerede banker, der tilbyder lån til boligejere, der ønsker at gennemføre energirigtige renoveringer af deres boliger. Lad os f.eks. antage, at en udskiftning af oliefyret til en varmepumpe koster 125.000 kr. Med tilskud på op til 45.000 kr., vil man skulle låne 80.000 kr. Dette lån kan man tilbagebetale med den årlige besparelse, der er i at udskifte oliefyret til varmepumper. Besparelsen vil hyppigt løbe op i 10.000 kr. årligt. Dermed kan lånet med renter tilbagebetales over 9 år, uden at man vil få flere udgifter i dagligdagen.