Støt udsatteråd

Åbent brev til Socialminister Karen Hækkerup.

Kære socialminister. Da Karen Ellemann var socialminister, tog hun initiativ til at opfordre samtlige danske kommuner til at oprette lokale udsatteråd. Det var en rigtig fin ide, som de fleste kommuner vist efterhånden er efterkommet. Selv har jeg været medlem af udsatterådet i Vejle fra starten. Jeg har i mange år kæmpet for sårbare og udsatte børn/unge og forsøgt at påvirke samfundet. Velvidende udsatterådene principielt ikke tager sig af udsatte børn og unges problematikker valgte jeg at stille op og blev valgt. Jeg har måttet sande at den typiske udsatte og de borgere såvel det nationale udsatteråd som de lokale råd beskæftiger sig med er voksne hjemløse - sindslidende og misbrugere. Det forekommer mig dog stadig ulogisk at antage den betragtning at udsatte borgere er voksne borgere. Derfor dette brev. Kære Karen Hækkerup. Jeg tillader mig hermed at bede dig om samt at opfordre dig til at kontakte samtlige danske kommuner med henblik på at disse opretter et lokalt Børne/Ungeråd. Børn- og Unge i Danmark har brug for at der bliver oprettet et Børne- Ungeråd i hver eneste kommune som påtager sig opgaverne at sikre de bliver hørt og deres rettigheder bliver efterkommet. Lokale Børne- Ungeråd kunne bla. påtage sig opgaver som høringspart i relevante kommunale opgaver. Udsatterådene afviser typisk disse opgaver da rådene er oprettet i andet regi. I Vejle er Udsatterådet nedsat af voksenudvalget. Det er voksenudvalget Udsatterådet årligt mødes med. Det er voksenudvalget som har politiske repræsentanter i rådet og vi har absolut ingen kontakt med hverken Børn- og Unge eller Familie udvalgene/afdelingerne. Med henblik på de omfattende tunge børnesager som ruller ind over Danmark disse år - de ufattelige offentlige svigt og hæslige overgreb fra såvel menneskeligt afstumpede pædofile og andre børnemishandlere som af børnenes egne forældre må det være tydeligt for enhver at behovet er enormt for at støtte sårbare og udsatte børn- unge og at de kommunale instanser hvis opgave det er at varetage disses behov og rettigheder med fordel kunne gøre brug af de input et sådant råd kan bidrage med. Det nationale Børneråd kan ikke varetage disse lokale opgaver da hver kommune arbejder forskelligt. Det ville være fantastisk spændende at oprette lokale Børne- Ungeråd, hvor børn og unge aktivt blev medlemmer. De er utroligt vidende - kloge og betænksomme. Desuden burde de principielt tages med på råd i ethvert Børne- Ungeråd. Aldersgrænsen kunne fx blive 12-15 år. Rådene kunne desuden sammensættes bredt af frivillige offentligt ansatte såvel som repræsentanter fra de frivillige organisationer der beskæftiger sig med børns problematikker.