Støt unik idé

Nordkraft som kulturprojekt har været drøftet i nogen tid nu. Vi synes, at udnyttelsen af det det gamle elværk til kultur- og musikhus er en af de stærkeste kulturvisioner i lang tid. Nordkraft vil være en oplevelsesøkonomisk satsning som vil give genlyd – der har i den senere tid været megen debat om brugen af kulturkronerne og behovet for satsninger. Her er chancen for at gøre noget – og gøre det stort.

Nordkraft er netop rå og usødet kraft – det emmer af autencitet, industri og Aalborg. Det er lige, hvad vi har brug for. Det handler om, at tage udgangspunkt i sin historie og så fortælle den. Idéen med at gøre industribygninger til kulturprojekter er ikke ny og benyttes for eksempel i Ruhrområdet i Tyskland, men det gør ikke idéen mindre brugbar. At anvende et gammelt industriikon som kulturprojekt er nemlig en ny måde at fortælle sin historie på. For når vi vil lave oplevelser, for såvel turister, tilflyttere som herboende, handler det om at være ærlig – at fortælle rigtige historier. Er din historie ikke ærlig, kan du hverken sælge idéen eller produktet! Den unikke Nordkraft-idé med at skabe synergi mellem de forskellige kunstarter og den folkelige idræt vil samtidig komplementere Musikkens Hus på en fornem måde. Hvor Musikkens Hus er mere til "pressefolder" vil Nordkraft være til "cowboybukser" og vi har brug for at satse på de unge i det nordjyske. Flere har talt om frygten for at området omkring Musikkens Hus vil minde om "parkeringspladserne i City Syd efter lukketid" – derfor vil et Nordkraft med en stor og jævn tilstrømning af mennesker give et pulserende liv de fleste af døgnets timer. For at Nordkraft kan komplementere Musikkens Hus er det imidlertid nødvendigt, at gøre sig umage og turde lave en seriøs satsning på Nordkraft. Derfor vil vi opfordre til, at der i forbindelse med projektet udskrives en international arkitektkonkurrence, så restaureringen og moderniseringen af bygningerne sker med stil og respekt for de stolte gamle bygninger. Det er altså ikke nok at finde den gamle kalkkost frem og give bygningerne en hurtig omgang! Vi skal være omhyggelige med, at gøre Nordkraft til en satsning, der kan måle sig med Musikkens Hus på sin egen specielle måde. Der er fare for ikke at gøre det stort og godt nok, og derved får projektet ikke den nødvendige gennemslagskraft. I Region Aalborg har vi i et forum af erhvervsledere arbejdet med idéer til at udvikle oplevelsesøkonomien. Det kan til tider være en kompleks størrelse, men vores sigtelinie har bl.a. været at kræse for de unge. Vi har brug for dem, hvis vi vil udvikle vores landsdel fra industrisamfund til videnssamfund. Et Nordkraft-projekt kan naturligvis ikke løse alle problemer omkring arbejdskraften i Nordjylland, men det kan være med til at gøre byen og landsdelen mere attraktiv at bo i. Det er bydende nødvendigt at vi hele tiden er opmærksomme på, hvad vi kan gøre for at fastholde den uddannede arbejdskraft og samtidig lokke velkvalificeret arbejdskraft til. Det er de innovative hjerner, som skal bidrage til at løfte vores landsdel – og give os noget at leve af. Her er det vigtigt at understrege, at hvad der er godt for Aalborg er også godt for Nordjylland. Der kan alt for hurtigt opstå en diskussion af, at "nu er det Aalborg igen, igen". Det kan vi imidlertid ikke bruge til noget. Vi har blandt vore kolleger en del eksempler på, at det kan være svært at tiltrække veluddannet arbejdskraft til de mindre byer og at de i stedet for vælger at bosætte sig i Aalborg. Men hvad ville der være sket, hvis ikke Aalborg var attraktiv nok at bosætte sig i! Det er nødvendigt at vi tænker regionalt og ikke lokalt – når det "regner på præsten, drypper det …" Sådan som planerne for Nordkraft ligger nu, er det en række forskellige offentligt støttede kulturinstitutioner som flytter ind. Vi mener imidlertid, at det også er vigtigt at tænke nye virksomheder og iværksættere ind i konceptet. Derfor vil i Region Aalborg arbejde for, at der oprettes et iværksætterhus, efter Dreamhouse-konceptet, i Nordkraft. Et sådant iværksætterhus skal naturligvis være for kreative iværksættere – virksomheder som producerer oplevelser. På denne måde kan vi forhåbentlig skabe rammerne for nye kreative virksomheder, som kan skabe arbejdspladser inden for et nyt og stærkt vækstområde. Lad os få sat "strøm til" planerne om Nordkraft – det kan blive stærkt. Søren Kragelund er direktør for Fårup Sommerland, og Preben Larsen er divisionschef for Mekoprint. Begge er repræsentanter for ErhvervsForum i Region Aalborg.