Hals

Støtte- kroner til sommer-skuespil

HALS:Kulturudvalget har sagt ja til igen i år at hjælpe den økonomisk trængte Amatørscenen Skansen. Det sker med et huslejetilskud på 27.000 kr. og en underskudsgaranti på 15.000 kr. De 27.000 kr. i huslejetilskud er på linie med det, der er er givet i de forrige år, mens det med hensyn til underskudsgarantien af udvalget er blevet understreget, at denne kun gælder i forbindelse med årets sommerspil på Skansen - og at den ikke må bruges til at høvle af på amatørscenens underskud. Dette underskud var ved årets begyndelse på 206.858 kr., hvoraf små 100.000 kr. er et udestående med Spar Nord og andre godt 54.000 kr. er et ditto med Hals Sparekasse. De øvrige godt 53.000 kr. af underskuddet er fordelt på mindre kreditorer. Formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), bemærker i øvrigt i forbindelse med den tildelte underskudsgaranti, at der for amatørscenefolkene er noget at leve op til . LandsbyRock har aldrig brugt deres garanti.