Støtte må stoppes

VIN:Under Europa-Parlamentets plenarsamling i december blev Sakharov-prisen overrakt til den Sudanesiske menneskerettighedsforkæmper Salih Mahmoud Osman. Prisen indeholder også en check på 50.000 euro. Osman arbejder som advokat for menneskerettighedsorganisationen ¿Sudan Organisation Against Torture¿. I de sidste 20 år har han givet gratis advokatbistand til de mange ofre for borgerkrigen i Darfur. Samtidig har han arbejdet med at registrere de krigsforbrydelser og andre krænkelser af menneskerettighederne, der finder sted. Osmans kampe for retfærdighed har haft store personlige omkostninger. Flere af hans familiemedlemmer er blevet tortureret eller dræbt af militsgrupper. Europa-Parlamentet har siden 1988 uddelt Sakharov-prisen for tankefrihed til personer eller organisationer, der bekæmper undertrykkelse, intolerance og uretfærdighed. Prisen er opkaldt efter den russiske systemkritiker Andrei Sakharov (1921-1989). VINREFORMEN blev vedtaget med et stort flertal. I forhold til Kommissionens forslag (fremlagt af landbrugskommissær Mariann Fischer Boel) vedtog Parlamentet nogle ændringer. Inden for EU er der 2,4 mio. vingårde, der producerer vin på 3,6 mio. ha,. det svarer til to pct. af EU¿s landbrugsareal. Frankrig er den største producent med 53 mio. hl. efterfulgt af Italien med 50 mio. hl. og Spanien med 45 mio. hl. Selvom salget af kvalitetsvin er stigende, er det overordnede vinforbrug i EU jævnt faldende. I de seneste 10 år er importen af vin vokset med 10 pct. om året, mens eksport kun stiger ganske lidt. Uden reform ville denne udvikling fortsætte og overskudsproduktion af vin ville være 15 pct. af årsproduktionen i 2010. EU bruger lige nu ca. en halv milliard euro om året på at skaffe sig af med overskudsvinen, fordi der ikke er noget marked for den. Reformens hovedidé er at sætte en stopper for de ineffektive støtteordninger til destillation, privat oplagring og eksportrestriktioner. 200.000 hektarer med vinstokke skal ryddes, her tænkes naturligvis på de arealer, hvor der dyrkes druer til de dårligste og usælgelige vine. Desværre var Parlamentet imod Kommissionens forslag om at forbyde tilsætningen af sukker (for at forøge alkoholprocenten) og at skabe mere forbrugeroplysning ved at forsyne bordvine med årstal og druesort. UNDER ET et højtideligt møde talte Jordans Kong Abdullah II til Parlamentet på en flot og spændende måde. Det var en oplevelse at høre hans beskrivelse og tro på en afklaring af Israel/Palæstina problemerne. VED ET andet højtideligt møde blev ¿Charteret for Grundlæggende Rettigheder¿ underskrevet af formanden for Europa-Parlamentet Hans-Gert Pöttering, formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso og formandslandets premierminister José Socrates, Portugal. Pöttering sagde: ¿Charteret beviser, at i skabelsen af den Europæiske Union har vi lært noget meget vigtigt fra Europas historie. Respekt for hvert enkelt individs værdighed og viljen til at sikre frihed, fred og demokrati og retsstaten er stadig de drivende kræfter bag Europas forening¿ Desværre blev dette højtidelige øjeblik skæmmet af en lille gruppe af medlemmer, der råbte og demonstrerede med bannere og udviste en uhørt opførsel., der placerede dem sammen med ¿gadens parlament¿. Berlingske Tidende beskrev gruppen som en ¿skønsom blanding af kommunister og national-chauvenister¿. Både Jens-Peter Bonde og Mogens Camre deltog i denne udemokratiske happening, som ikke hører hjemme i et parlament. Det var ganske enkelt uværdigt. TOPMØDET i den kommende weekend blev drøftet hvor emnerne er kampen mod terrorisme, udvidelse af Schengen-området, indvandring fra Afrika, Lissabon-strategien, flexicurity, Kosovo og meget andet er på dagsordenen. Højdepunktet for topmødet er underskrivelse af Reformtraktaten eller Lissabon-traktaten. Da denne dagbog er den sidste i 2007 vil jeg gerne slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. [ Niels Busk, Haldagervej 299, Haldager, er medlem (V) af Europa-parlamentet.

Forsiden