Løkken

Støtte og sympati for halprojekt i Vrå

VRÅ:Kulturudvalget i Løkken-Vrå Kommune sender en ansøgning om 15 mio. kr. til opførelse af en ny Vrå Hal videre til Sammenlægningsudvalget i Ny Hjørring Kommune med fuld støtte og sympati. Det slår formanden for kulturudvalget, Sven Bertelsen fast. Udvalget kan nemlig ikke bevillige Vrå Hallen de mange penge. Det kan kun det nye Sammenlægningsudvalg - som Sven Bertelsen selv sidder i. - Det skulle dog undre mig, hvis Sammenlægningsudvalget har 15 mio. kr. til Vrå Hallen, siger Sven Bertelsen, so m i samråd med resten af kulturudvalget i Løkken-Vrå Kommune har opstillet en række alternative forslag til Sammenlægningsudvalget. - Vi foreslår bl.a., at en del af parkeringsarealet omkring hallen, kan inddrages til hallen. Eller man kan forhøje driftstilskuddet, hvis de ikke får det fulde beløb, siger Sven Bertelsen. Vrå Hallen har et budget på 47 mio. kr. fra Nord Forsikring, 15 mio. kr. fra Løkken-Vrå Kommune og 12 mio. kr. fra diverse fonde og donationer - og har indbygget en elastik, således at byggeriet bliver en realitet også i det tilfælde, hvor ikke alle de budgetterede penge kommer i kassen.