EMNER

Støtte- ordning er uden penge

Useriøst, at staten har droppet tilskud

Leo Mikkelsen (tv), formand for FiskeriLAG Nord, erhvervsdirektør Jens Ole Jensen og erhvervschef Lars Hedegaard.Foto: Peter Broen

Leo Mikkelsen (tv), formand for FiskeriLAG Nord, erhvervsdirektør Jens Ole Jensen og erhvervschef Lars Hedegaard.Foto: Peter Broen

Næsten inden afløseren for EU-støtteordningen LEADER+, FiskeriLAG'ene, er kommet i gang for alvor, må de mange, der lægger et stort frivilligt arbejde i at få ordningen til at virke, konstatere, at der ikke er bevilget penge til ordningen i år. - I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet, at der ikke skal afsættes penge til FiskeriLAG'ene i 2009. Derved sparer staten 34 millioner kroner. - Det er ganske enkelt uanstændigt og useriøst, siger formanden for FiskeriLAG Nord, Leo Mikkelsen, Skagen. LAG står for lokal aktionsgruppe, og FiskeriLAG Nord dækker fem kommuner fra Frederikshavn i nord til Thisted i syd, - Der er rigtig mange mennesker, som med entusiasme og iver er gået ind i arbejdet i FiskeriLAG'ene, og de har ydet et meget stort arbejde med at få hele grundlaget for de enkelte LAG på plads. og så pludselig, blot halvandet år efter, at ordningen blev sat i værk, og under et år efter, at man fra statens side fik retningslinjerne for, hvordan fiskeriLAG'ene skal virke, meldt ud, sætter man en stopper for deres virke. - Det kan da tage lysten til at være med fra mange, og hvad der er endnu værre, så risikerer vi også, at vi tager lysten fra de mange privatpersoner, foreninger og organisationer, der har gode ideer til projekter, siger Leo Mikkelsen. Kassen er, næsten, tom - FiskeriLAG'ene kan støtte projekter som er med til at udvikle de mindre lokalsamfund, så der skabes nye arbejdspladser, ny bosætning og øget turisme, og vi har i vores område set rigtig mange gode projekter, som vi også har indstillet til støtte. - Næste gang nogen kommer med et rigtig godt projekt, risikerer vi nu, at vi siger nej - kassen er tom, frygter Leo Mikkelsen. FiskeriLAG Nords kasse er ikke helt tom. LAG'et har fået 1,8 millioner kroner i både 2007 og 2008, og da de overordnede retningslinjer for LAG'enes virke først var klar et godt stykke ind i 2008, er alle pengene ikke brugt. - Vi har 960.000 kroner tilbage, men de rækker ikke langt, og da slet ikke når udgangspunktet har været, at vi skulle have stillet yderligere 1,8 millioner kroner til rådighed i år, siger erhvervschef Lars Hedegaard, Skagen, der er tilknyttet fiskeriLAG'et som sekretær og konsulent. Fra Fødevareministeriets side peges på, at der stadig vil kunne ydes tilskud i form af EU-midler, hvis initiativtagerne til projekterne kan få offentlig støtte fra anden side. Det kan for eksempel være fra kommuner, regionen eller offentlige fonde. - Ordningen er etableret som en hjælp til de lokalsamfund, der er ramt af nedgang, og det vil som hovedregel også sige, at de kommuner, de ligger i, er kommuner i en svær økonomisk situation. Så det kan blive vanskeligt at opnå kommunal støtte. Desuden vil det jo være at flytte en udgift, som grundlæggende er statens, til kommunerne, siger erhvervsdirektør Jens Ole Jensen, Frederikshavn Erhvervsråd. Leo Mikkelsen vurderer, at FiskeriLAG Nord er den, hvor man har nået at godkende flest projekter til at få støtte. - Vi har modtaget en snes ansøgninger, og halvdelen af dem har vi indstillet til støtte. Andre er blevet henvist til andre støtteordninger, fordi de passer bedre ind i grundlaget for dem, og enkelte har vi helt afvist. - Jeg ved, at Lars Hedegaard har fået henvendelse om en del nye projekter, som er på vej. Dem kigger vi naturligvis også på, når de er klar, men jeg frygter, at vi bliver nødt til at sige nej, desværre til rigtig mange, for, som nævnt, kassen er, stort set, tom, siger Leo Mikkelsen.