EMNER

Støtte skaber håb for eksport

NORDJYLLAND:Det var astronomiske beløb, lederne af verdens økonomiske stormagter på deres topmøde i sidste uge satte af til at holde gang i verdenshandelen og afværge en forværring af den økonomiske krise. 500 milliarder dollar - 2,8 billioner danske kroner - afsatte G20-landene til at holde hånden under lande, der får problemer med betalingsbalancen. Yderligere 250 milliarder dollar blev afsat til at holde hånden under trængte valutaer, så den internationale handel ikke kommer til at lide under alt for voldsomme kursudsving. Begge dele er godt nyt for danske eksportvirksomheder og kan på langt sigt være med til at få gang i eksporten igen. Men her og nu er det en anden støtte, der sandsynligvis får størst betydning - nemlig at Eksport Kredit Fonden (EKF) har fået øgede muligheder for at genforsikre eksportaftaler. For tre uger siden afsatte regeringen yderligere 10 milliarder kroner til formålet oven i de 20 milliarder, der allerede var afsat i forbindelse med bankpakke ll i januar. Samtidig blev den pulje, fonden har øremærket til at støtte eksport af klimateknologi, forøget med et par hundrede millioner kroner. Spørgsmålet er så: Hvor stor effekt får det alt sammen for nordjyske virksomheder? - Det er svært at svare på. Endnu har vi ikke set nogen konkret effekt af de tiltag, der er lavet. Men det gør vi måske, når virksomhedernes tal for første kvartal begynder at dukke op her sidst i april, siger Poul V. Jensen, direktør for storkundeafdelingen i Spar Nord Bank. Det er heller ikke alle nordjyske eksportvirksomheder, der har lige hårdt brug for eksportgarantierne. Eksempelvis har Nordic Seafood i Hirtshals gjort omfattende brug af dem, mens Nowaco i Aalborg slet ikke har brugt dem. Begge firmaer handler med fødevarer.