EMNER

Støtte skal målrettes ny teknologi

Danmark skal satse på bioethanol ingen tvivl om det. Men de offentlige midler skal målrettes bioethanol fremstillet af restprodukter som f.eks. halm – også kaldet 2. generations bioethanol.

Der har i den seneste tid været et stort pres for, at staten skal afsætte mange midler på den såkaldte 1. generations bioethanol, som er baseret på sukker og stivelse fra f.eks. korn og sukkerrør. Et problem med 1. generation er, at prisen per liter ikke er konkurrencedygtig med benzin. Derfor er der et stort ønske om afgiftslettelser. Men jeg finder det frugtesløst at bruge hundredvis af millioner kroner på afgiftslettelser for derigennem at udbrede 1. generations bioethanolanlæg i Danmark. Se blot Sverige, som hvert år bruger 1,3 milliarder svenske kro-ner på afgiftslettelser. Havde Sverige i stedet brugt de samme penge på at udvikle ny ethanol-teknologi, så havde landet stået i en stærk position i dag. Samtidig ville Sverige have opnået en langt større miljøforbedring, da CO2 fortrængningen i bioethanol fra restprodukter er væ-sentligt større end den bioethanol de importerer fra Brasilien. Danmark sidder med de bedste bud på fremtidens teknologi inden for 2. generation. Så lad os nu udnytte denne førerposition og ikke kaste penge efter 1. generationsteknologi, der allerede i dag kører for fuld damp i en lang række lande. Offentlige midler til 1. generation vil ikke have nogen effekt på udviklingen af 2. generation. I øvrigt vil 1. generationsanlæg i Danmark aldrig kunne konkurrere med 1. generations bioethanol fra f.eks. Brasilien. Jeg håber derfor regeringen står fast og holder sit fokus på 2. generation. Det vil gøre os i stand til at stå stærkest i den internationale konkurrence samt skaffe os et nyt eksporteventyr inden for bæredygtig energi.