Støtte til AAU-forskere

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Professor, Ph.D. Dr. Sci. Lene Lange modtager 514.975 kroner til laboratorieudstyr.

FAMILIEFOND:Til Aalborg Universitet inkl. afdelinger i Esbjerg, Ballerup og København blev der blandt andet uddelt 404.375 kroner fordelt på 65 legater til forskningsophold og kongresdeltagelse, hvor legatmodtager har indlæg. Til forskning på Aalborg Universitet blev følgende støttet: Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (2.975.000 kroner) Professor, Ph.D., M. Science, Per Halkær Jensen. Støtte til anskaffelse af Laser-mikrodissektionsmikroskop til isolering af enkelte bakterieceller samt HiSeq2000 DNA sekventeringsudstyr til ultra-throughput sekvensanalyse af DNA, bl.a. af bakterier. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (514.975 kroner) Professor, Ph.D. Dr. Sci. Lene Lange. Støtte til laboratorieudstyr til forskning inden for mikrobielle proteiner af relevans for bæredygtige, biologiske løsninger, f.eks. bioenergi fra afgrøderester, opgradering af agroindustrielle spildstrømme til dyrefoder eller overflødiggørelse af antibiotika i husdyrproduktionen. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (379.976 kroner) Lektor Kim Lambert Larsen. Støtte til forskningsudstyr til overfladevidenskab i solceller - herunder plastsolceller og biosensorer. Udstyret komplementerer det udstyr som DOF tidligere har bevilget midler til, hvorved den samlede forskningsmæssige platform på området forstærkes. Institut for Fysik og Nanoteknologi (150.000 kroner) Lektor Leonid Gurevich, Lektor Peter Fojan. Støtte til nyt apparatur inden for biologisk forskning angående antimikrobielle peptider. Peptider viser egenskaber magen til antibiotika og vil kunne være en erstatning til antibiotika, der ikke længere virker pga. den voksende andel af bakterier, der udviser resistens overfor næsten alle tilgængelige antibiotika. Institut for Fysik og Nanoteknologi (150.000 kroner) Professor, Ph.D. Steffen Petersen. Støtte til anskaffelse af flourescence spektrofotometer af mærket PTi til undervisning og opbygningen af Molekylær Medicin ved Aalborg Universitet. Der fokuseres på effekten af lys (specielt UV lys) på proteiner, idet det er lykkedes at påvise, at man med UV-lys kan åbne specifikke kemiske bindinger i proteiner og efterfølgende koble proteinet til en overflade. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (150.000 kroner) Professor Jes Vollertsen, Institutleder Kim Lambert Larsen Støtte til forskning i måling af organiske, miljøfremmede stoffer i vand. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (142.740 kroner) Adjunkt Thorbjørn Terndrup Nielsen. Støtte til køb af Kromatografiudstyr til forsknings- og undervisningsbrug. Udstyret skal især bruges til hurtig og effektiv adskillelse af medicinske stoffer, fx med henblik på en forbedret kræftbehandling, idet udstyret er et fuldautomatisk system til adskillelse af komplekse blandinger, der indeholder mange forskellige stoffer. Det sundhedsvidenskabelige Fakultet - Center for Sanse-Motorisk Interaktion (119.000 kroner) Professor, Ph.D. dr.med. Thomas Graven-Nielsen. Støtte til projekt vedrørende "Ny teknologi til vurdering af mekanismer, der forårsager ømme muskler hos gigt og muskelsmertepatienter". Muskel og skeletlidelser er en af otte folkesygdomme i Danmark, der koster samfundet 21,3 mia. om året, og som ofte Indebærer smerte. . Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi - Esbjerg (103.000 kroner) Assistent Professor Kristoffer Jensen. Støtte til forskningsprojekt med titlen "The Cognitive Aspect of Sustained and Varying Auditory Stimuli" og indkøb af udstyr til måling af langsomt svingende lyd-stimuli`s indflydelse på indlæring, terapi og musik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet (100.000 kroner) Dekan Eskild Holm Nielsen. Støtte til etablering af "Living Lab i Universitarium 2011", der skal vise, hvordan viden kan ændre vores hverdag og vores verden. Naturvidenskab og teknik er udstillingens udgangspunkt suppleret med viden fra humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Udstillingen er for sanserne og kroppen med vægt på hands-on oplevelser. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet (100.000 kroner) Dekan Eskild Holm Nielsen. Støtte til etablering af Universitarium 2011. Institut for Kommunikation - e-Learning Lab (70.000 kroner) Professor, Ph.D. Ellen Christiansen. Støtte til at gøre Mobile Design Lab til et forskningslab inden for kollaborativ design og problembaseret læring med mulighed for at udforske sanse-påvirkningers betydning herunder at eksperimentere med touch-teknologier som læringsinstrumenter. Institut for Byggeri og Anlæg (62.179 kroner) Adjunkt Benjaminn Nordahl Nielsen. Støtte til erhvervelse af nyt laboratorieudstyr - til indkøb af et Deflectometer til måling af vejbygningers bæreevne og stivhed. Det Tekniske-Naturvidenskabelige Fakultet (50.000 kroner) Dekan Eskild Holm Nielsen. Støtte til videreførelse af forskningsprojekt angående ITS-Platform, der har til formål at udvikle IT-udstyr til biler, der kan lette trafikanters daglige færden i trafikken. Sektion for Miljøteknologi (27.370 kroner) Lektor, Cand Scient, Ph.D. Peter Roslev. Støtte til køb af Trilogy Fluorometer til udvikling af koncept til filtrering og hurtig påvisning af bakterier i forurenet vand ved hjælp af fluorescens-lys.