Støtte til aktivt hjørne i Ræhr

Initiativet til en fiskepark i Ræhr påskønnes politisk - området kan nu udvikles yderligere.

Siden Ræhr fik sin put&take sø tilbage i 2003 har området udviklet sig til en grøn oase, og nu gør udvalget for miljø- og teknik det muligt at udvikle området med både nye aktiviteter og boliger. Foto: Peter Mørk

Siden Ræhr fik sin put&take sø tilbage i 2003 har området udviklet sig til en grøn oase, og nu gør udvalget for miljø- og teknik det muligt at udvikle området med både nye aktiviteter og boliger. Foto: Peter Mørk

Efterhånden er det syv år siden, at Leif Andreasen begyndte at arbejde med planerne om en fiskepark i Ræhr. I foråret 2003 var parken en realitet, og siden har området udviklet sig fra at være en bar mark til ny, hvor det er et sted for rekreative udfoldelser ikke midst for lystfiskere. - Leif Andreasen hare skal et område med både liv og mulighed for udfoldelse og hans initiativ har i høj grad været med til at sikre Ræhr et nyt aktiv, siger Ole Westergaard (V), formand for Thisted Kommunens udvalg for miljø og teknik. Udvalget har netop drøftet mulighederne for at udvikle området yderligere også selv om det kræver dispensation fra den gældende lokalplan for området. for at gennemføre den ønskede udvikling. Ansøgningen fra ALFA Holding ApS ved Leif Andreasen fik en positiv modtagelse i udvalget, som nu sikrer, at samtlige skitserede planer kan føres ud i livet. Det betyder blandt andet, at der i området omkring put&take-søen bliver mulighed for at Leif Andreasen kan opføre en bolig til sig selv, samt at planerne om at lave en egentlig mini-campingplads nu kan fremmes gennem byggeri af fire campinghytter og anlæg af 12 pladser anden camping. Desuden er der banet vej for, at der kan etableres toilet, bade- og køkkenfaciliteter i et omfang, der passer til minicampingpladsen. Herudover åbnes der for muligheden af at frastykke jord til yderligere boligbyggeri, blandt andet på den del af området, som oprindelig var tiltænkt til byggeri af seniorboliger. Den plan er opgivet, idet der ikke har været den ventede interesse for projektet. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk