EMNER

Støtte til Blå og Røde Kors og Natteravnene

@$:FREDERIKSHAVN:Socialudvalget har uddelt penge fra puljen til frivilligt socialt arbejde. Blå Kors har fået 12.000 kroner. Dansk Røde Kors 11.000 kroner og Natteravnene 10.000 kroner. Blå Kors vil aktivere misbrugere, ensomme og psykisk dårligt fungerende mennesker med forskellgei opgaver i foreningens genbrugsbutik iFrederikshavn. Natteravnene er voksne, der færdes i diskoteksmiljøet for at skabe tryghed for unge. De regner med udgifter på i alt 30.000 kroner. Dansk Røde Kors vil bruge støtten på flygtninge og integrationsarbejde. Projektet omfatter besøgsfamilier, introduktion til byen, kulturelle arrangementer og udflugter samt oplysningsarbejde og boligsocialt arbejde. Nordjyllands Krisecenter for Mænd havde søgt om 18.000 kroner til driften af krisecentret. Den ansøgning blev udsat indtil politikerne modtager et regnskab for 2003.