Aalborg

Støtte til danskhed

BIRKELSE:- Grænseforeningen er ikke kun en forening for folk, der vil mindes krigen. Grænseforeningens formål er at støtte danskheden i Sydslesvig med de danske kirker, skoler og aktiviteterne i foreningerne, og som er værd at tænke på. Det fastslog formanden for Grænseforeningen i Aabybro Kommune, Kirsten Haese, på generalforsamlingen som blev holdt i Hjorths Hus i Birkelse. Hun synes, man får meget for kontingentet, som fortsat er 80 kroner, som også omfatter et medlemsblad seks gange årligt, foruden en årbog. Lokalforeningen i Aabybro som er en af kommunens mindre foreninger har fået betydelig mere kontakt med Aalborg-kredsen, blandt andet fordi Aalborg og Vendsysselkredsen nu også er begyndt at holde fællesmøder og arrangementer, som medlemmerne i Aabybro kan nyde godt af. Det har været begrænset, hvad man har haft af møder i Aabybro-foreningen i årets løb, fortalte Kirsten Haese, som mindede om et møde i anledning af Valdemarsdag vil blive holdt i Jetsmark Sognegård, torsdag 19. juni, hvor kulturudvalgsformand i Aabybro, Karlo Jensen, vil holde et foredrag, han kalder "Vi er heldige, vi er født i Danmark". Regnskabet med ret beskedne tal sluttede året med en beholdning på 2.678 kr. oplyste kassereren Anne Grethe Balsby. Kirsten Haese og Jens Justenlund modtog genvalg til den tre personers store bestyrelse.