Støtte til den lille skole

NYEPLANER:1. august ændrede Vedsted Centralskole sig fra at være en lille skole, til en ny institution hvor børnehave, SFO og skole er blevet en samlet institution med fælles personale og ledelse. En institution med masser af muligheder for nye og spændende læringsmiljøer, med mange muligheder og mange udfordringer. Både for børnene, men ikke mindst for personalet og forældrene. At kommunens mindste skole er på forkant med udviklingen i dialog med forældrene, personalet og ikke mindst børnene er flot, imponerende og spændende. Den nye institution råder nu over to meget velkvalificerede medarbejdergrupper til det samlede arbejde om at give børnene det bedste mulige undervisningstilbud. Og det tætte samarbejde mellem pædagoger og lærer vil betyde at den nye fælles institution vil kunne bruge de menneskelige og personalemæssige ressourcer optimalt. Det vil helt sikkert give et pædagogisk løft hvor børnenes indlæring og leg vil komme i fokus. Det tætte samarbejde fra børnene starter i børnehaven til børnene overdrages til en overbygningsskole, vil give børnene en tryg og lærerig hverdag. Der er ikke tvivl om at den nye institution vil blive fulgt med spænding. SF-Aabybro ønsker en folkeskole i vores fem bysamfund. Den fornyelige debat om 7. klasses placeringer viste med al tydelighed at befolkningen ønskede deres skole bevaret med den nuværende struktur. Det passer fint til SF"s holdning om at nærhed giver tryghed. Desuden vil nærheden også give muligheder for nytænkning. Derfor hilses den nye fælles institution i Birkelse velkommen. Vi er sikker på at det nye tiltag er en af mulighederne for en fremtidssikret skole i de mindre bysamfund.