Støtte til elevmæglere

Via 20.000 kr. fra Det Kriminalpræventive Råd har de 25 elevmæglerne på Løgstør skole været på førstehjælpskursus

Skolevæsen 12. april 2011 09:35

Det er Susanne Kollerup, leder i skolens sfo, der har søgt og fået de 20.000 kr. fra det Kriminalpræventive råd til at udbygge elevmægler arbejdet på Løgstør skole. Midlerne har været med til at muliggøre bl.a. førstehjælpskurset for elevmæglerne. En uddannelsesturen til Vilsted Søgård har også fået støtte fra de hjemsøgte midler. Førstehjælpskurset foregik i klublokalerne på Løgstør skole, hvor Cordt Holst var instruktør. Eleverne blev sminket, så øvelserne var meget lig virkeligheden. I kurset indgik hjerte-Lunge redning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst. Løgstør skole har 25 elevmæglere. Elevmægler kan man blive, når man går i 6.kl. eller derover. Elevmæglerne får en to dages grunduddannelse, hvor konflikt forståelse og konflikthåndtering, samt mægling og mæglingsproces gennemgås og indøves. Når elevmæglerne har bestået kurset, udstyres de med et mæglerbevis og en gul vest, og så holder de frikvarter sammen med eleverne fra 0.-3. kl. Elevmæglerne kan forhindre eller løse opståede konflikter mellem yngre kammerater. Det har man rigtig meget glæde af på Løgstør skole. Det giver frem for alt en større trivsel blandt elever og personale på skolen, fordi mobning og udstødelse bliver synlig, og derfor noget der kan arbejdes med. Elevmæglerne på Løgstør skole bliver støttet af personalet i deres arbejde. Herudover fungerer en af lærerne som tovholder, og hjælper elevmæglerne i deres daglige arbejde med at løse konflikter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...