Rold

Støtte til fire lokale projekter

Velfærdsministeriet har netop uddelt godt 19 mio. fra Landdistriktspuljen til mindre lokale projekter i landdistrikter rundt i hele landet. Fire konkrete projekter i Rebild Kommune har sammenlagt fået tildelt 335.000 af puljemidlerne.

Ternd­rup hal­len er blandt mod­ta­ger­ne af pul­je­mid­ler­ne. Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

Ternd­rup hal­len er blandt mod­ta­ger­ne af pul­je­mid­ler­ne. Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

Det er Siem Forsamlingshus til en renovering, Landsbyrådet til oprettelse af en fælles Landsbyportal, Tern-drup Idræts- og Kulturcenter til halombygning og modernisering samt Rold Skov Filmfestival til en filmfestival i september.