Støtte til forskning i infektioner

Professor Henrik C. Schønheyder, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, har modtaget betydelige bevillinger til infektionsforskning på Aalborg Sygehus. LEO Pharma Forskningsfond har ydet 100.000 kr. i støtte til genetiske undersøgelser af coli bakterier, der er fundet i blodet hos patienter indlagt med alvorlig infektion. Projektet kan give større viden om, hvor disse bakterier stammer fra, hvorfor de giver infektion, og hvor stor risikoen er for resistensudvikling ved brug af antibiotika til mennesker og dyr. Projektet gennemføres i samarbejde med Institut for Bio- og Miljøteknologi og Institut for Sundhedsvidenskab og -teknologi på Aalborg Universitet. Pfizer A/S har ydet 135.000 kr. i støtte til en undersøgelse af forekomsten af svampeinfektioner i mundhule og svælg hos patienter, som er opereret for sygdomme i tyktarm eller endetarm. Efter en sådan operation har patienterne hyppigt nedsat appetit og gener fra mundhule og svælg, men det er uafklaret hvor stor en rolle svampeinfektioner spiller. Mere detaljeret viden herom kan bruges i det forebyggende arbejde. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Sygehus.