Støtte til forskning

135.000 kroner til forskning i sæsonbetonet beskæftigelse.

Museumsinspektør Morten Karnøe Søndergaard glæder sig over, at Skagen By- og Egnsmuseum igen har fået støtte til et forskningsprojekt.

Museumsinspektør Morten Karnøe Søndergaard glæder sig over, at Skagen By- og Egnsmuseum igen har fået støtte til et forskningsprojekt.

Fiskeindustrien har et særkende, som ikke er gældende for ret mange brancher, nemlig, at den i perioder har brug for rigtig mange medarbejdere, og i andre perioder stort set ikke beskæftiger nogen. Det stiller "på gulvet" krav om en arbejdskraftreserve, som er indstillet på kun at have dagpenge, som eneste indkomst en del af året, og det stiller mere overordnet krav om, at der ikke kommer andre industrier, som snupper arbejdskraften fra fiskeindustrien. Den problematik har der været talt om i mange år. Da Danmark skulle udvikles og der blev indført egnsudviklingsstøtte, var det ikke alle byer, der var lige aktive for at få del i støtten. For hvordan ville det så gå med arbejdskraften - og især dén arbejdskraft, der kun var brug for en gang imellem? I dag tales der på anden vis om arbejdskraftreserve, for det passer på ingen måde ind i den gældende beskæftigelsespolitik, at folk i den arbejdsduelige alder går ledig nogle dage, indtil der atter landes fisk. Det er nogle af de elementer, som kommer til at indgå i et forskningsprojekt, museumsinspektør Morten Karnøe Søndergaard, Skagen by- og Egnsmuseum netop har fået støtte til. Gavner museet Støtten er på 135.000 kroner, som kommer fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum. Rådighedssummen er etableret med det formål, at man kan fremme forskningen ved de danske museer. - Den nye bevilling skal bruges til forskning i beskæftigelsesudviklingen i den nordjyske fiskeindustri og specielt i, hvordan udviklingen har været i Skagen, og det er en videreførelse af et forskningsprojekt, jeg lige var begyndt på, da jeg blev ansat på museet i slutningen af 2007. Også dette projekt blev støtte af Kulturarvsstyrelsen, fortæller Morten Karnøe Søndergaard. - Jeg fik bevillingen, mens jeg endnu var ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, og jeg fik, kan man sige, tilladelse til at tage projektet og støtten med til Skagen. - Det er glædeligt for både mig og for museet, at vi nu for andet år i træk får tilgodeset forskning med et større beløb. Det viser, at det arbejde, vi gør på museet, har bevågenhed andre steder. Det tegner godt for museet og for den målrettede fokus, vi har på forskning i de kommende år, siger Morten Karnøe Søndergaard. Fiskeindustrien har spillet en meget stor rolle i Skagens udvikling de seneste 100 år, og den gør det stadig. Det nye forskningsprojekt vil både understøtte den viden, som i forvejen findes på by- og egnsmuseet, og den vil opbygge ny værdifuld viden, som både kan bruges i videre forskningsprojekter, og som umiddelbart kan bruges i forbindelse med museets udstillinger og vidensformidling. Ud over, at resultatet af forskningen kommer til at gavne museet i Skagen, er det også en del af Morten Karnøe Søndergaards arbejde frem mod en doktorafhandling om livet i og udviklingen i de såkaldte marginalsamfund.