Velgørenhed

Støtte til frivilligt socialt arbejde

HADSUND:Socialudvalget har netop uddelt godt 90.000 kr. af den såkaldte paragraf 115 pulje, der fungerer som støtte til frivilligt socialt arbejde. Dansk Røde Kors, Frelsens Hær og Fruerlundparken i Øster Hurup er nye blandt de organisationer, der har fået kommunal bevågenhed under denne paraply, og de skal i nævnte rækkefølge bruge pengene til flygtningeintegration, et nyt værested på havnen i Hadsund og bedre faciliteter. Dansk Røde Kors har netop fået en lokal afdeling i Hadsund med læge Klaus Borch som formand, og organisationen, der i øvrigt allerede har etableret et netværk af kontaktfamilier for flygtningene, modtager 5000 kr. - halvt så meget som ansøgt - til igangsættelse af nye aktiviteter. Frelsens Hær tilgodeses med 5000 kr. til det nye værested "Broen", der fra november er klar til at modtage ensomme og andre med sociale problemer. Samtidig stiller kommunen som tidligere nævnt lokaler til rådighed i Havnegade 10. Beløbet dækker altså kun de sidste to måneder af 2002, og Frelsens Hær har allerede ansøgt om 30.000 kr. af næste års pulje. Fruerlundparken modtager 12.500 til indkøb af gasvarmere, et biologisk toilet samt kroket- og golfudstyr. Tanken er at skabe et socialt miljø for flere pensionister, fremgår det af ansøgningen. Blandt de formål og organisationer, der også tidligere har nydt kommunal støtte, er omsorgsklubberne i Veddum (10.917 kr.), Visborg (7000) og Skelund (4050). Ældre Sagen i Hadsund modtager 13.000 kr. til blandt andet edb-udstyr og telefonudgifter, og samme organisations besøgstjeneste støttes med et tilsvarende beløb. Endelig får selvhjælpsgrupperne i Værestedet i Tinggade 6000 kr., Aktivitetsgruppen i Als 8500, Als-Øster Hurup Pensionistforening 2400 og "Telefonstjernen" i Hadsund 3000 kr. Socialudvalget har 224.000 kr. til rådighed for hele året, hvilket ligger en smule over lovens krav. En del af dem blev uddelt ved en tidligere ansøgningsrunde, og der var også bud efter pengene denne gang. Der var i alt ansøgt om 121.367 kr., mens der blev uddelt 90.367 kr.