Pædofili

Støtte til krav om pædofili-attest

Politikere går sammen på tværs af partiskel

AALBORG:Tre af ud af socialudvalgets syv medlemmer bakker nu op om SFeren Anne-Dorte Krogs krav om, at alle ansatte inden for forvaltningens område, der har med børn under 15 år at gøre, skal tjekkes for pædofili-domme. I forvejen har Aalborg Kommune den ordning, at der skal foreligge en ren attest ved alle nyansættelser. Anne-Dorte Krog fik på socialudvalgets møde støtte fra socialdemokraten Mai-Britt Iversen og fra den konservative Rainer Dannemare, som sammen udtalte, at de fastholder forslaget om, at alle ansatte skal tjekkes uanset, hvornår de er blevet ansat. De øvrige medlemmer af udvalget, rådmand Birgit Ekstrøm (S), Kaj Poulsen, (S), Mds Thomsen, (V) og Niels Tvilling Larsen (V) har ikke taget endelig stilling. Socialudvalget tog nemlig ingen beslutning i sagen, men sendte den videre til magistraten, der har det overordnede ansvar for kommunens personalepolitik. - Og det er der, sagen hører hjemme, så man kan tage en principbeslutning for alle kommunens ansatte. Der er jo mange i andre forvaltninger, der arbejder med børn under 15 år, siger hun. - Det er en demokratisk ret at sige nej til at aflevere en pædofili-attest. Det er en sag, jeg ikke synes, er lige til og vi har jo ganske mange ansatte, der har med børn under 15 år at gøre også i andre forvaltninger. Det vigtigste må være, at man i arbejdet har øje for de her ting, siger Birgit Ekstrøm, dog uden at hun har taget endelig stilling. Anne-Dorte Krog, SF, går så vidt som til at sige, at hvis en medarbejder siger nej til, at der indhentes en attest, som viser om man tidligere er dømt for pædofili, så skal den enkelte medarbejder fyres. SF's medlem af byrådets skole- og kulturudvalg, Henrik Nielsen, er ikke umiddelbart tilhænger af at kræve attesten af ansatte inden for dette område - for eksempel lærere i folkeskolen. - Jeg er en smule bekymret for at udsætte mangeårige kommunalt ansatte for dette krav. Selv om pædofili er et stort problem, kan det være belastende i forhold til de ansatte at kræve noget sådant, siger han.