Støtte til Kulturelle og kunstneriske formål

KamillianerGaarden - Hospice glæder sig over 1.500.000 kroner til fremtidssikring af KamillianerGaarden ved en gennemgribende renovering samt udskiftning af inventaret.

KamillianerGaarden - Hospice glæder sig over 1.500.000 kroner til fremtidssikring af KamillianerGaarden ved en gennemgribende renovering samt udskiftning af inventaret.

GAVEREGN:Det Obelske Familiefond har på sit nyligt afholdte bestyrelsesmøde bevilget legater for 66,5 mio. kr. I Region Nordjylland blev uddelt legater til Aalborg Universitet - inkl. afdelinger i Esbjerg, Ballerup og København - støtte til Aalborg Sygehus, støtte til kulturelle og kunstneriske formål, støtte til organisationer og foreninger samt andet. Vi bringer her en oversigt over uddelinger til kulturelle og kunstneriske formål. En oversigt over andre bevillinger blev bragt i avisen torsdag. Projekt MurMal i Aalborg Øst modtager 900.000 kroner til et projekt, der bygger på erfaringer fra lignende projekter i Philadelphia, vil via kunst være katalysator for områdets udvikling, godt naboskab og nye skæve relationer i bebyggelsen og herved styrke ejerskabet for lokalsamfundet Kunstbygningen i Vrå er tildelt 750.000 kroner til udvikling af udstillingsaktiviteter for at sikre institutionens positive udvikling fortsætter i de kommende år. Kunstbygningen har igennem snart 70 år formået at markere sig med den årlige Vråudstilling og har også opnået stor succes med at formidle nutidige kunstnere til et bredt publikum. KUNSTEN, Aalborg modtager 450.000 kroner til fortsat sponsoraftale til Erhvervsklub KUNSTEN. Erhvervsklubben er udsprunget af ønsket om at styrke samarbejdet mellem regionens kultur- og erhvervsliv, idet en styrkelse lokalt, nationalt og internationalt samtidig er en styrkelse af det regionale erhvervslivs konkurrenceevne og evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft med kulturelle tilbud til hele familien. Danske Hospitalsklovne modtager 300.000 kroner til hospitalsklovnenes arbejde i Nordjylland, hvor klovnene Tut og Theodor primært arbejder på Aalborg Sygehus 2 lokaliteter. Formålet er at sprede glæde, adspredelse og gerne tryghed under børnenes indlæggelse på hospital. Aalborg Kongres- og Kulturcenter er tildelt 250.000 kroner til gæstespil af Staatoper Berlin i oktober 2012 med to forestillinger af Mozarts udødelige opera "Figaros Bryllup". Aalborg Kongres- og Kulturcenter er bevilget 250.000 kroner til gæstespil med Wiener Philharmonikerne i februar 2012. Kunsthal Nord kan glæde sig over 75.000 kroner til soloudstilling med Jesper Dalsgaard, en af tidens markante samtidskunstnere. Udstillingen er den første af sin art i Nordjylland og vil cementere såvel hans som Kunsthal Nords position inden for samtidskunsten. Psykiatrien - Region Nordjylland får 50.000 kroner til udsmykning af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Blandt organisationer og foreninger kan KamillianerGaarden - Hospice glæde sig over 1.500.000 kroner til fremtidssikring af KamillianerGaarden ved en gennemgribende renovering samt udskiftning af inventaret; Sind Skolerne i Aalborg er bevilget 498.000 kroner til ansættelse af en studiementor for en 3-årig periode; Kamillus Aalborg er tilgodeset med 250.000 kroner til frikøb af tilbagekøbsret; Fonden Børnenes Kontor i Aalborg er tildelt 116.000 kroner til nyt tag på feriekolonien "Lille Strandhave"; University College Nordjylland støttes med 50.000 kroner til anskaffelse af kunstværket "Planeten"; Aalborg Opera festival modtager 50.000 kroner til Aalborg Operapris 2013 -2014; Vendsyssel Kunstmuseum er bevilget 50.000 kroner til særudstillingen "Hinsides horisonten - et møde mellem Poul Anker Bech og Niels Lergaard"; Kirkens Korshær må glæde sig over 30.000 kroner til uddeling af julehjælp, og Aalborg Kammermusikforening støttes med 25.000 kroner til sæsonen 2011-2012. Desuden har Det Obelske Familiefond bevilget 50.000 kroner til Børn og Unge i Voldsramte Familier - Aalborg til kampagne om familie- og kærestevold i Aalborg; 50.000 kroner til digitalisering af Bio Aalestrup; 25.000 kroner til Hospitalsundervisningen - Aalborg til indkøb og opsætning af info-tavle; 20.000 kroner til Aalborg Kunstpavillion til interaktiv og elektronisk Artist Book, og 20.000 kroner til Vor Frelser Kirke - Aalborg til korfestival 2012.