EMNER

Støtte til landdistrikter ryger tilbage til EU

KØBENHAVN:Landbruget opfordrer regeringen og især finansminister Thor Pedersen (V) til at sikre national medfinansiering, så Danmark kan udnytte EU's landdistriktspolitik fuldt ud uden at risikere, at EU-støttekroner ryger ubrugt tilbage i EU's kasse. Sidste år var der eksempelvis 20 millioner kroner tilbage i puljen, som røg tilbage til EU, fordi den danske regering ikke havde afsat penge nok, til trods for at der var projekter, som kunne have gavn af dem, oplyser konsulent i Landbrugsraadet Hanne Elkjær . I de kommende år vil EU gradvis føre penge fra støtteordningerne til landbruget over til landdistriktspolitikken. Men i modsætning til landbrugsstøtten kræver EU, at projekter, der finansieres fra landdistriktspuljen, får national medfinansiering. Landene skal typisk selv bidrage med mellem en fjerdedel og halvdelen af omkostningerne. I år har Danmark fået en pulje på 379 millioner kroner, men pengene kommer kun til udbetaling, hvis finansministeren finder 315 millioner kroner. - Fra landbrugets side er der et stort ønske om, at finansminister Thor Pedersen i fremtidens finanslovforslag husker på, at puljen fra EU til udvikling af miljø, natur, erhverv og befolkning ude på landet bliver større. Men for at få pengene ud og gøre gavn i det danske samfund, så skal det danske bidrag ligeledes hæves, siger Hanne Elkjær. Hvis pengene ryger tilbage til EU, vil det både være til ugunst for danske landmænds konkurrenceevne og til skade for naturen, påpeger hun. /ritzau/