Fjerritslev

Støtte til landsbyer

Et tilskud til Thorup Forsamlingshus gav anledning til en mindre debat, da kommunalbestyrelsen i Fjerritslev mødtes i denne uge. Ikke fordi der var uenighed om at give 20.000 kroner til et nyt kedelanlæg. Til gengæld trænger der til at blive arbejdet mere målrettet med landsbymiljøerne, og politikerne holdt hinanden op på, at der skal laves en ny landdistriktspolitik. Faktisk har kommunen godt 50.000 kroner, der kan bruges til at støtte de mindre bysamfund. Det har typisk været forsamlingshuse, der har fået penge fra den pulje, og alle ansøgninger har været imødekommet. Ved næste budgetforhandling vil politikere diskutere, om puljen skal flyttes over til børne- og kulturudvalget.