Støtte til leg og læring

EU-midler går blandt andet til vuggestue og en naturskole med eget dambrug

Dambruget ved Thingbæk Kalkminer er allerede under omlægning til økologi og åbent for besøg. Arkivfoto: Jens Morten.

Dambruget ved Thingbæk Kalkminer er allerede under omlægning til økologi og åbent for besøg. Arkivfoto: Jens Morten.

Lederen af den private vuggestue Bifrost i Aarestrup, Jeanette Lund, var ved at gå bagover, da hun fik nyheden om, at aktionsgruppen LAG Himmerland ikke bare havde bevilget penge til en legeplads ved den lille institution med 14 børn, men havde bevilget alle pengene, samtlige 60.000 kroner. Så nu kommer der både gynger og klatretårn op. Endnu flere penge er tilgået et naturprojekt ved Thingbæk Kalkminer, som Niels Moes ejer og driver. Det nærliggende dambrug skal omlægges til økologi og kommunernes skolebørn skal være med i praktisk naturarbejde med at omlægge grøften ved dambruget til en bæk med slyng, gydegrus og sten. Niels Moes har fået bevilget 200.000 kroner og havde søgt trekvart million kroner. Der skal indrettes en stor skolestue på 80 kvadratmeter og et lige så stort overdækket udendørs areal. Det passer sam fod i hose til indholdet i skolernes fag natur og teknik. Se også omtale af andre støtteprojektet i Mariagerfjord.