Støtte til modernisering af flåden

Fødevareministeriet har netop bevilliget 22,4 mio. kr. til modernisering og forbedring af danske fiskefartøjer, og i Hirtshals har i alt syv fartøjer fået tilsammen 1.816.466 kr. til modernisering af flåden.

De danske fiskefartøjer har i år fået godt 48 mio. kr. til modernisering af deres fartøjer, for det er ikke alle fartøjer som er helt up to date.arkivfoto: Bente Poder

De danske fiskefartøjer har i år fået godt 48 mio. kr. til modernisering af deres fartøjer, for det er ikke alle fartøjer som er helt up to date.arkivfoto: Bente Poder

- Det handler om arbejdsmiljø og sikkerhed om bord samt forbedret behandling af de fangede fisk, siger fiskerikonsulent Erik Kaas fra Hirtshals Fiskeriforening. Det kan eksempelvis være forbedring af køleanlæg og lastrum, brandslukningsudstyr osv. I Hirtshals har HG70 Mianda fået 820.398 kr. til bedre isolering af skibet, en bedre placering af styrehuset, tre nye lasttanke, en tørlast tank og et fryserum til skaldyr. HG 236 Milton har fået 185.021 kr. til at forbedre sikkerheden om bord, og HG 77 Kasken har fået 204.000 kr. til etablering af kølelast og køleanlæg til kogerejer. Desuden er der bevilliget 205.407 kr. til HG 39 Jannie, HG 296 Karen Margrethe kan se frem til 334.720 kr. og endelig er der 51.320 kr. på vej til HG 20 Malene-Meyer og 15.000 kr. til Hg 95 Calima. Der har generelt været en meget stor interesse i dansk fiskeri for at søge tilskud til modernisering og forbedring af fiskefartøjer. I alt har 349 projekter om modernisering af danske fiskefartøjer fået tilsagn om tilskud for i alt 48,4 mio. kroner i 2007. steffen.bek@nordjyske.dk