Støtte til plantage

Løkken Borger- og Håndværkerforening kan se frem til et travlt efterår i Vendsyssel Plantage.

NY PORTAL til Vendsyssel Plantage er første skridt til genetablering af plantagen.Foto: Hans Ravn

NY PORTAL til Vendsyssel Plantage er første skridt til genetablering af plantagen.Foto: Hans Ravn

Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme har sagt ja til foreningens ansøgning om 50.000 kroner til at genskabe den gamle plantage, som blev grundlagt af den københavnske grosserer Chr Mikkelsen tilbage i 1921 og siden overdraget til de lokale kræfter. Kort før sommerferien fik borger- og håndværkerforeningen tilsagn fra Aktionsgruppen Vendsyssel om et tilskud på 52.300 kroner til projektet. Det omfatter syv forskellige dele, hvori indgår manuelt arbejde svarende til 400 arbejdstimer. Planen er at rydde et nedbrudt træareal på en hektar, og genplante ca. 1000 stk. træer. Og et 1000 kvadratmeter stort granareal skal ryddes til fordel for familiebeplantning, hvor enkeltpersoner og familier kan købe et navngivet træ til et barn eller barnebarn. Det gamle skibsanker skal renoveres og genplaceres i Vendsyssel Plantage. En bunker skal renoveres og en vandskulptur skal flyttes fra torvet i Løkken. Der skal opstilles en overdækket scene ved Festpladsen, og endelig omfatter projektet køb og opstilling af seks gadelamper fra Søndergade langs kørevejen til Festpladsen og bunkeren. Bevillingen fra LET-udvalget kommer halvanden uge efter at borger- og håndværkerforeningen kunne byde gæster i plantagen velkommen med en ny indgangsportal for private donationer på tilsammen 40.000 kroner.