EMNER

Støtte til Skagen Skipperskole

Frederikshavn Kommune kommer nu Skagen Skipperskole i møde med en økonomisk håndsrækning. Eller rettere to.

Den nye skipperskole i Skagen får økonomisk støtte fra Frederikshavn Kommune. Foto: Bent Bach

Den nye skipperskole i Skagen får økonomisk støtte fra Frederikshavn Kommune. Foto: Bent Bach

Økonomiudvalget har besluttet dels at eftergive skipperskolen en gæld på 175.000 kr., dels at skænke den nye skipperskole 25.000 kr. øremærket til udsmykning af den nye skole på vestmolen i Skagen. Pant i gammel ejendom Gælden på 175.000 kr. er et rente- og afdragsfrit lån, som Skagen Kommune ydede skipperskolen i 1983. Der er taget pant i den gamle skipperskoles ejendom på Bankvej 1, og pantebrevet forfalder til indfrielse i det øjeblik ejendommen overgår til anden benyttelse. Kommunens eftergivelse er betinget af, at staten og Skagen Fiskeriforening på tilsvarende vis eftergiver Skagen Skipperskoles gæld. - Kommunen påskønner det gode initiativ og den flotte nye bygning, som er med til at trække studerende til Skagen, siger borgmester Lars Møller.