EMNER

Støtte til strejkende

DE STREJ­KEN­DE bak­kes op af SF, der me­ner, at de bør have mere i løn, li­ge­som sta­tus skal for­bed­res. 
Ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

DE STREJ­KEN­DE bak­kes op af SF, der me­ner, at de bør have mere i løn, li­ge­som sta­tus skal for­bed­res. Ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

KONFLIKT:SF-Brønderslev støtter de strejkende på ældre- og sundhedsområdet. Konflikten, som FOA og Sundhedskartellet har indledt, handler ikke kun om mere i løn. Den handler også om ligeløn som en nødvendighed, hvis vi i fremtiden skal sikre tilstrækkeligt og kvalificerede medarbejdere til at passe og pleje børn, syge og ældre. Det er nødvendigt at gøre arbejdspladserne attraktive, og det gør vi ikke uden også at regulere på lønnen. Derfor er det ikke alene for de strejkendes skyld, men også for alle vores andres skyld, at SF-Brønderslev håber, at strejken fører til noget positivt. Et positivt resultat bør indeholde to ting. Dels en ekstra pose penge her og nu, der udligner noget af løngabet mellem kvindefag og mandefag. Dels nedsættelse af en Ligelønskommission, så problemet kan blive kulegravet og lukket en gang for alle. Hvis der sal gøres op med ligelønsproblemet, skal Folketinget på banen. Problemerne kan ikke løses ved forhandlingsbordet. Det hænger sammen med, at regionerne ikke kan udskrive skat, og at der er en stram økonomi i kommunerne. I sidste ende er der kun én, der har pengene: Finansministeren. Indtil han og regeringen finder pengene frem, ønsker SF-Brønderslev de strejkende god kamp. Vi ved, at den kamp I kæmper, handler om meget mere end jeres egen løn. Det handler om at sikre, at vi også i fremtiden har en velfungerende offentlig sektor, der kan tage sig at børn, syge, ældre og andre, der behøver pleje og omsorg. I takt med lønnen kan området også tilføjes status, så det bliver tydeligt at samfundet satser på velkvalificeret og veluddannet velfærd i opdragelses og omsorgsbranchen. SF mener det alvorligt når vi taler om at bryde den sociale arv. Det er også afgørende, at man kan arbejde trygt for fællesskabet som offentlig ansat, i forvisning om en tryg og værdig alderdom, også hvis man får brug for hjælp.