Støtte til sundhed og forskning

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dyrlæge Christina Brock modtager 92.000 kroner til forskning.

UDDELING:Det Obelske Familiefond har på sit nyligt afholdte bestyrelsesmøde bevilget legater på i alt 7.060.000 kroner. Avisen bragte 2. januar en oversigt med modtagere på Aalborg Universitet. Desuden blev følgende tilgodeset af familiefondet: Aalborg Sygehus 1 . Enkeltpersoner – Forskningsophold og kongresdeltagelse, hvor legatmodtager har indlæg: Læge Merete Ipsen, konference i Canada (9000 kr.). 2. Forskning Hjertelungekirurgisk afdeling T (70.000 kr.) Afdelingslæge Niels-Henrik Staalsen. Støtte til projekt til udvikling af målemetoder til sikring af optimal bypass/anastomosekvalitet ved bypass operationer på mennesker. Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling (92.000 kr.) Dyrlæge Christina Brock. Støtte til indkøb af endoskop til brug i forbindelse med forskningsprojekt om miomarkører for nerveskader i mavetarmkanalen forårsaget af sukkersyge. Forskningens Hus (100.000 kr.) Lektor Jingbo Zhao. Ca. 25 procent af befolkningen lider at såkaldte funktionelle symptomer fra mavetarmkanalen. Dette er symptomer som mavesmerter, oppustethed, afføringstrang og kvalme. Ikke alle er behandlingskrævende, men det estimeres at 5-7 procent er påvirkede i så alvorlig grad, at det medfører væsentlig nedsat livskvalitet. Det er derfor vigtigt at udforske den mekanosensoriske funktion af mavetarmkanalen ved IBS. Nyremedicinsk Afdeling (100.000 kr.) Læge Charlotte Strandhave. Støtte til forskningsprojekt om forhøjet blodtryk. Forskningsaktiviteten inden for forhøjet blodtryk og relaterede komplikationer er stor, hvilket er retfærdiggjort af den høje forekomst, og den betydning sygdommen har for den enkelte patient og for samfundsøkonomien. Årsagerne til hovedparten af nyopdaget forhøjet blodtryk er endnu ikke klarlagt. @NormalParagraphStyle:Ortopædkirurgien i Region Nordjylland 1. Forskning Hjertelungekirurgisk afdeling T: Forskningsfysioterapeut Michael Skovdal Rathleff (50.000 kr.) Støtte til forskningsprojekt om knæsmerter. Formålet med studiet er at undersøge, hvilke patienter med lidelsen der drager nytte af et specialiseret fysioterapeutisk træningsprogram gennem seks uger, og hvilke patienter der ikke drager nytte. University College Nordjylland 1. Forskning Fysioterapeutuddannelsen (217.600 kr.) Lektor Uffe Læssøe. Støtte til indkøb af udstyr til bevægelsesanalyse i forbindelse med etablering af et bevægelseslaboratorium ved Fysioterapeutuddannelsen. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at udnytte nye former for undersøgelsesredskaber, i forbindelse med diagnosticering af patienter med fysiske funktionsproblemer.