Lokalpolitik

Støtte til vestløsning stiger

Måske vælger politikerne først senere mellem motor- og landevej

NORDJYLLAND:Hvis lokalpolitikerne om fire uger - som ventet - afgør, at en tredje Limfjordsforbindelse skal gå vest om Aalborg, bestemmer de muligvis ikke her og nu, om den ny vej skal være en motor- eller en landevej. Ideen om at udskyde denne del af beslutningen nogle år kommer fra amtsrådsmedlem Per Nielsen (V). Og amtsborgmester Orla Hav (S) støttede tanken, da et halvt hundrede repræsentanter for stat, amt og kommune i går var samlet i Aalborg for at gøre en slags status på den offentlige debat om fjordforbindelsen. - Vi vil nok stå os godt ved at vente med valget mellem motor- og landevej, til vi har forhandlet med staten om finansieringen, sagde Orla Hav. At det nok ender med flertal i byrådet i Aalborg og i amtsrådet for en vestlig linjeføring, lagde selv stærke øst-tilhængere ikke skjul på. Flere borgmestre fra Vendsyssel Udviklingsråd (VUR), der ihærdigt har arbejdet for en østløsning, signalerede på gårsdagens møde vilje til at bakke en vest-beslutning op: - VUR lagde sig fast tidligt i forløbet, hvor det var andre beløb og andre linjeføringer, der var på bordet, sagde borgmester Knud Rødbro (UP) fra Løkken-Vrå, som "sagtens kan forestille sig", at hans kommunalbestyrelse nu vil bakke en beslutning om en vestlig motorvejsforbindelse op. Formanden for VUR, borgmester Erik Sørensen (S) fra Frederikshavn, dristede sig til at sige, at det "vil være helt i orden med ham, hvis det ender med en vestlig forbindelse." Forudsætningen er imidlertid, at han og hans kolleger får en garanti for, at trafikken fra Vendsyssels motorveje kan komme uhindret forbi Aalborg. Pakke med flertal En sådan garanti er just ét element i dét bud på en løsning, som amtsborgmester Orla Hav lancerede i går: At by- og amtsråd over for staten peger på en Egholm-løsning. At arealreservationerne til en Lindholm-linje ophæves. At stat, amt og kommune sammen laver en plan for en række projekter, der på kortere sigt skal forbedre trafikafviklingen, dels i og ved Limfjordstunnelen, dels andre steder i Aalborg (omlægning af Mariendals Mølle-tilkørslen, etablering af omfartsvejen Egnsplanvej m.m.). At der i de kommende år afsættes penge også fra staten til de sidstnævnte projekter, men at man til gengæld accepterer, at en tredje Limfjordsforbindelse først kommer med i regeringens næste investeringsplan, som løber fra 2015 og frem. - Sådan en pakke tror jeg i dag på, at der kan skabes solidt flertal for i både by- og amtsråd, sagde Orla Hav. Vi skal turde nu Den fire timer lange debat bragte ikke mange nye argumenter på banen. Rådmand Henrik Thomsen (SF) fra Aalborg, selv øst-tilhænger, lagde vægt på, at beslutningen skal træffes nu: - Tør vi ikke vælge nu, kan vi med rette beskyldes for, at når vi som politikere ikke har vigtigere ting at beskæftige os med, tager vi en ny runde om tredje Limfjordsforbindelse, sagde Henrik Thomsen. Han udtrykte samtidig en vis skepsis over for en række pakker, som amtets embedsmænd præsenterede på mødet. Af én af dem fremgår, at vælger man et ekstra tunnelrør, bør der anlægges flere nye lokale veje andre steder - blandt andet en ny omfartsvej vest om Aalborg. - Man kunne mistænke beregningerne for at skulle bruges til at fremstille østløsningen som dyrere, end den reelt er. Men ingen siger, at en sådan vestlig omfartsvej er den eneste rigtige løsning, hvis valget faldt på en østløsning, sagde Henrik Thomsen. Folketingsmedlem Gudrun Laub (V), der er medlem af tingets trafikudvalg, foretrak oprindeligt en østløsning, men er undervejs i debatten blevet overbevist om, at en Lindholm-motorvej er rigtigst. Den binder Nordjylland bedst sammen, mener hun. Gudrun Laub advarede i øvrigt nordjyderne mod at tro, at penge til nordjysk trafik kan indgå i en handel om en Fehmern-forbindelse på samme måde, som da Vendsyssels motorveje blev sikret som led i Storebæltsforliget. - Den hopper de ikke på igen. Ovre i København synes de i øvrigt, at dette her er luksus, og at vi i Nordjylland har fået mange flere veje, end vi kan tilkomme, sagde hun. Orla Hav: - Du skal ikke dukke nakken derovre. For der er mange gode argumenter for fortsat at gøre noget også i denne ende af landet.