Hospitaler

Støtteforening lukker og slukker

Overvejelser om i stedet at blive støtteforening for Jammerbugt Sundhedshus er opgivet

Henning Mysager har været i aktion mange gange som formand for støtteforeningen. Her overrækker han en erkendtlighed til sygehusets 137 medarbejdere som påskønnelse for deres topplacering i 2005 i en undersøgelse af patienttilfredsheden på landets sygehuse. Foto: Martin Damgård

Henning Mysager har været i aktion mange gange som formand for støtteforeningen. Her overrækker han en erkendtlighed til sygehusets 137 medarbejdere som påskønnelse for deres topplacering i 2005 i en undersøgelse af patienttilfredsheden på landets sygehuse. Foto: Martin Damgård

Efter at have bestået i 13 år, og efter at have støttet Brovst Sygehus med over en million kroner, blev Støtteforeningen for Brovst Sygehus nedlagt på en generalforsamling i Brovst Hallen mandag aften. - Det er med blødende hjerter, at vi i bestyrelsen stiller forslaget om nedlæggelse, men det er også i bevidstheden om, at foreningens medlemmer ved deres trofaste støtte gennem årene har gjort det lidt bedre at være patient og personale på Brovst Sygehus, end det ville have været, hvis ikke foreningen havde eksisteret, sagde foreningens formand Henning Mysager. Støtteforeningen havde over 1000 medlemmer i 2006 (der blev ikke opkrævet kontingent i 2007 på grund af sygehusets nedlæggelse 1. oktober). 16 medlemmer var mødt til foreningens sidste generalforsamling. Her stemte 14 for nedlæggelse af foreningen, mens to undlod at stemme. På en ekstra generalforsamling umiddelbart efter blev beslutningen endeligt godkendt med de samme stemmetal. Henning Mysager nævnte på generalforsamlingen sidste år, at bestyrelsen nøje ville følge udviklingen omkring Jammerbugt Sundhedshus, der er under etablering i sygehusbygningerne, for at vurdere, om det ville være hensigtsmæssigt at ændre foreningens vedtægter, så den blev ændret til en støtteforening for sundhedshuset. - Vi er i bestyrelsen kommet til den erkendelse, at det eneste, der reelt binder de forskellige aktiviteter i sundhedshuset sammen, er bygningerne, og da de hidtidige forhandlinger nu er endt med, at regionen fortsat vil eje bygningerne, tror vi ikke, der vil kunne skabes en tilsvarende folkelig opbakning omkring sundhedshuset, som der har været omkring Brovst Sygehus. Derfor finder vi det mest hensigtsmæssigt og realistisk at nedlægge foreningen, sagde Mysager. Ebbe Steinmetz, overlæge på Brovst Sygehus indtil lukningen sidste år og nu overlæge på Kardiologisk Ambulatorium i Jammerbugt Sundhedshus, takkede støtteforeningen for en stor indsats. - Støtteforeningen levede i høj grad op til sit navn. Den hjalp os med at skaffe ekstra ting til patienterne, som gjorde det mindre ubehageligt at være indlagt, sagde Steinmetz og rettede en særlig tak til Henning Mysager, der via sin politiske fortid og sine mange forbindelser ydede fremragende hjælp med at finde ud af, hvordan tingene stod i de halvandet år, nedtællingen til sygehusets lukning stod på. - Det gjorde det muligt at fastholde personale og holde sygehuset i god drift helt frem til lukningen, pointerede Ebbe Steinmetz. Støtteforeningens bestyrelse fik på generalforsamlingen bemyndigelse til at godkende regnskabet for resten af 2008 og fordele restsummen - 4000-5000 kr. - til hjerteforeningen, skleroseforeningen og Kræftens Bekæmpelse, som det er bestemt i vedtægterne.