Støtteforening omlægger arbejdet

MOU:- Ved generalforsamlingen i Mou Idrætsforenings Støtteforening afgik alle de fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg: formanden Bent Bundgaard, Lis Lauritsen, Vera Olesen og Poul Jørgen Kragh, Desuden afgik i utide af personlige grunde Inger Nielsen. Men på grund af en vedtægtsændring, der tilbageførte bestyrelsens antal fra syv til fem, skulle der kun vælges tre nye medlemmer. Det blev Finn Ladefoged, Karen Vassvik og Svend Christensen (Egense). - Vi har i løbet af året været med til at gennemføre de sædvanlige ting: Fjordfesten med revy, cykelløb, julekalender, julebasar og dilettant, sagde formanden Bent Bundgaard. Desuden blev der omtalt et møde, hvor man diskuterede Støttens fremtid. Her blev det besluttet at foreslå, at Mou IF selv fremover skal stå for en del aktiviteter. Støtteforeningen vil dog stadig stå for dilettant og revy. Begrundelsen for at overgive aktiviteterne til MIF er især administrative forhold i relation til told og skat. Støtteforeningen skal aflevere hver en krone, den laver på arrangementer, til idrætsforeningen, umiddelbart efter at aktiviteten er afviklet. Hvis aktiviteterne bliver udført af idrætsforeningen selv, er der nemmere regnskabsmæssige forhold. Støtteforeningen skal så lægge hovedet i blød og prøve at lave penge til idrætsforeningens børn og unge på en anden måde. Det blev på generalforsamlingen slået fast, at støtteforeningen ikke skal nedlægges, men at dens arbejde med at skaffe penge skal omlægges. Det blev også pointeret, at støtteforeningens bestyrelse og dens kernemedlemmer fortsat ville være arbejdspartnere for idrætsforeningen, når og hvis den laver arrangementer. Støtteforeningens bestyrelse har haft et møde med idrætsforeningens bestyrelse. Og man blev enige om at lave en efterårsfest sammen. Efterårsfesten skal holdes på samme tid som idrætsforeningens årlige træner- og lederfest. Det kunne så samtidig blive optakt til den årsfest for byens borgere, som idrætsforeningens bestyrelse gennem flere år har ønsket. Under bestyrelsens beretning blev der også omtalt de møder, som Ib Nielsen og Lis Guldbæk har deltaget i under Frivillighedsformidlingen i Sejlflod kommune. Gennem disse møder er Lis Guldbæk og Ib Nielsen blevet tilsluttet formidlingens repræsentantskab, hvor i alt 26-27 foreninger i Sejlflod kommune er tilsluttet. Og Lis Guldbæk er nu som Støtteforeningens repræsentant valgt ind i Frivillighedsformidlingens forretningsudvalg, hvor hun især skal interessere sig for børn og unge aktiviteter. Kassereren Inger Nielsen gennemgik regnskabet. Årets indtægter har været 86.294,35 kroner, og af disse er der overgivet 73.072, 98 kr. til Mou IF. Støtteforeningens egenkapital er efter årets uddelinger på 330.080,79 kroner. Næste års kontingent blev ikke ændret,. Satsen vil fortsat være 50 kr. plus 1 kr. pr. mål, minimum 100 kroner. Der er 109 medlemmer af støtteforeningen. Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Finn Ladefoged blev formand, Ib Nielsen fortsætter som næstformand, sekretær Karen Vassvik, kasserer Svend Christensen (Egense), og medlem Lis Guldbæk.