Hospitaler

Støtteforening skriver til regionsrådsformanden

Støtteforeningen for Farsø Sygehus er glad for, at der nu er udsigt til, at Region Nordjylland ændrer sin beslutning om at nedlægge sygehuset i Farsø.

Den beslutning har Støtteforeningen kraftigt bakket op af befolkningen i Vesthimmerland kæmpet godt og grundigt imod, siden den blev truffet. - Men vi er bange for, at der - trods den fornuftige beslutning om at bevare Farsø Sygehus - kan ske underminering af sygehuset. Derfor retter vi henvendelse til formanden for Regionsrådet, Ulla Astmann, for at advare imod, at sygehuset lukkes ad bagvejen, siger formanden for Støtteforeningen, Kirsten Moesgaard, Farsø. Det vil nemlig efter hendes opfattelse blive tilfældet, hvis egnens befolkning ikke - som det er tilfældet i dag - fremover får mulighed for fri indlæggelse på en fuldt fungerende medicinsk afdeling i Farsø. - Vi mener, at det er vigtigt, at vor gode stab af læger og sundhedsfagligt personale fortsat er tilknyttet Farsø Sygehus. Derfor vil vi opfordre Regionsrådet til at foretage en nøje analyse, før den endelige arbejdsfordeling i det himmerlandske sygehusvæsen lægges fast, understreger formanden for Støtteforeningen. Støtteforeningen ser helst, at de ledelsesmæssige funktioner varetages fra Aalborg Sygehus. Også borgmester Jens Lauritzen, Vesthimmerlands Kommune, er godt tilfreds med, at sygehuset i Farsø videreføres. - Vi skal have en holdbar og faglig ansvarlig løsning. Samtidig skal vi undgå, at patienterne tvinges til at køre i fast pendulfart på kryds og tværs af Himmerland for at få sygehusydelser, siger borgmesteren.