EMNER

Støtteforening til Asaa Havnemuseum

ASAA:Havnemuseet i Asaa har fået en støtteforening. Det er Støtteforeningen for Asaa Havnemuseum, der blev en realitet på en stiftende generalforsamling i denne uge. Den stiftende generalforsamling blev holdt i Asaa Billardklub med Johnny Sort Jensen, Ole Bruun og museumsleder Arne Hjelm Christensen som initiativtagere, og her dukkede der 16 op for at blåstemple stiftelsen af den nye støtteforening, der i samme ombæring fik en ny bestyrelse. Den består af de tre initiativtagere plus Else Jensen og Henny Nødskov, og de har planer om inden påske at konstituere sig og lægge en strategi for det fremtidige arbejde i foreningen. - Det ligger dog allerede på nuværende tidspunkt fast, at vi skal have arrangeret nogle aktivitetsdage på havnemuseet, ligesom vi selvfølgelig også skal ud og have nogle flere medlemmer i hus, siger Ole Bruun. Asaa Havnemuseum blev åbnet i 1992, da Arne Hjelm Christensen kvittede jobbet som havnefoged for at gå på efterløn - og for at få udstillet de mange maritime effekter, som han i tiden som fiskeskipper og havnefoged havde samlet ind om både fiskeriet og havnens historie. Stiftelsen af den nye støtteforening kommer i øvrigt midt i en tid, hvor der fokuseres på Asaa Havns muligheder for udvikling - en udvikling, hvor havnemuseet fortsat vil være en vigtig del af havnens miljø.