EMNER

Støtteforening til gavn for Jerslevs ældre

JERSLEV: Jerslev-området er nu blevet beriget med endnu en forening, idet foreningen "Besøgstjenesten og Vennekredsen ved Rosengården" blev en realitet ved en stiftende generalforsamling på Rosengården. På generalforsamlingen redegjorde Else Kraglund for den hidtige, til dels selvbestaltede, vennekreds, der har eksisteret siden 1990. Kredsens formål er at styrke aktiviteterne for beboerne på Jerslev Plejehjem, der nu bærer navnet Rosengården. Besøgstjenesten blev oprettet umiddelbart efter Rosengårdens 50 års jubilæum i fjor. Else Kraglund sagde videre, at man ved oprettelse af en forening håbede at få flere til at interessere sig for sagen. Personer fra lokalområdet er kommet med opfordring til at danne en støtteforening, så der bliver mulighed for at støtte økonomisk. En forening vil give mere synlighed og et bedre økonomisk grundlag, lige som en forening giver bedre grundlag for at søge støtte hos fonde o. lign. Endvidere gennemgik Else Kraglund et forslag til vedtægter, der blev vedtaget af de 20 fremmødte. Besøgstjenestens aktiviteter og regnskab blev gennemgået af Per Svensmark Trondal. Her oplystes bl.a., at besøgstjenesten har modtaget frivillighedsmidler fra kommunen. - Også den tidligere Vennekreds har modtaget penge fra denne pulje, oplyste Else Kraglund i sin gennemgang af kredsens aktiviteter og regnskab. Arbejdsgruppen omkring oprettelse af den nye forening foreslog et årskontingent på 50 kr. pr. husstand, hvilket blev vedtaget. Som formand for den nye forening valgte generalforsamlingen Hanne Sørensen, Præstelunden, der også var formand for den tidligere vennekreds. Til bestyrelsen valgtes Else Kraglund, Kirsten Hansen og Egon Nielsen for to år, mens Margrethe Pedersen, Ellen Larsen og Karna Jensen blev valgt for et år. Karen Nørgaard og Karen Andersen blev valgt som suppleanter med løfte om at blive aktivt inddraget i arbejdet. Til revisor valgtes tidl. sparekassedirektør Jørgen Nielsen, mens 90-årige Henry Sørensen blev revisorsuppleant. ruth