EMNER

Støttegruppe skal passe have

Folk med grønne fingre skal på frivilligt havearbejde i Bie's Have

Akitsen viser, hvordan byplanarkitekt Annie Eggert-Hansen forestiller sig Bie's Have indrettet.

Akitsen viser, hvordan byplanarkitekt Annie Eggert-Hansen forestiller sig Bie's Have indrettet.

HOBRO:En specialgruppe bestående af folk med grønne fingre og med flair for at håndtere bl.a. skuffejern og river skal have ansvaret for at passe den historiske have i tilknytning til det nedlagte Bie's Bryggeri i Hobro. - Interessen for gamle planter og lægeplanter er stigende, og hvis man er interesseret i havebrug eller bare har lyst til at lave noget sammen med andre mennesker, er det en glimrende mulighed til gavn for alle, siger byplanarkitekt Annie Eggert-Hansen, Hobro. Hun har taget initiativet til at få specialgruppen - en støttegruppe om man vil - op at stå, og det er en ide, man i teknisk udvalg hilser meget velkommen. - Det er imponerende flot, hvis vi virkelig kan få en sådan støttegruppe til at påtage sig arbejdet, siger formand for teknisk udvalg, afdelingsleder Preben Christensen, Hobro. Og noget tyder på, at det er tilfældet. Annie Eggert-Hansen har i hvert fald allerede været i kontakt med en dame, som gerne vil stå i spidsen for en støttegruppe. - Den pågældende hjælper allerede andre med at passe haver, og hun er meget begejstret over udsigten tilsammen med andre at kunne tage en tørn i Bie's Have, siger Annie Eggert-Hansen. Politisk prioriterer man også haven ganske højt. Det viser en bevilling på 218.000 kr. Målet er at få genskabt nogle af de kvaliteter, som haven besad ved fredningen omkring 1980. Dengang var haven en lukket, frodig oase midt i byens ellers travle liv. Arkitekt Annie Eggert- Hansen har allerede udarbejdet en køreplan for projektet: - I første omgang handler det om at få genetableret de lukkede rum. Hækkene skal vokse op, krattet skal gro, og der skal etableres kantsikring ved ishuset og opsættes bro og pavillon ved fjorden, fortæller hun. Når først rammerne er til stede, kan livet i haven udfolde sig på en moderne tids præmisser. - Haven skal aktiveres, og den skal være et sted, hvor folk tager hen og lejer en robåd, går en tur, holder picnic, hører friluftskoncert, får sjældne frø fra den indførselshistoriske have, køber juletræ og løber på skøjter om vinteren, foreslår byplanarkitekten. Om det lykkes vil tiden vise, men Annie Eggert-Hansen er i hvert fald indtil videre fuld af fortrøstning. - Der sker jo ikke noget, hvis ikke man prøver, siger hun.