Ældreforhold

Støttekreds er meget aktiv

JERSLEV: Støttekredsen ved Rosengården i Jerslev laver mange aktiviteter for de ældre. Det kunne formanden, Hanne Sørensen, oplyse på generalforsamlingen, hvor hun fortalte om de arrangementer, der er holdt siden stiftelsen i september 2002. Foreningens formål er blandt andet at formidle en besøgsvenneordning og at lave arrangementer for beboerne på Rosengården og andre pensionister fra lokalområdet. Via en husstandsomdelt brochure med opfordring til at blive medlem kunne medlemstallet ved nytår opgøres til 71. Tallet er i løbet af vinteren vokset til 85. Bestyrelsen håber, at endnu flere vil melde sig som medlem, da medlemskontingentet er den eneste faste indtægt, foreningen kan disponere over. Derudover vil bestyrelsen søge om støtte fra pengeinstitutter, fonde og lignende, ligesom den vil søge om at få del i de såkaldte paragraf 115-midler. Af arrangementer har der været forskellig underholdning. Der har således været besøg af en gruppe unge fra Brønderslev Musikskole, ligesom KFUM-spejdernes ulveunger har sunget for de ældre. Et meget vellykket tiltag var småkage-bagning, som flere af beboerne med stor interesse deltog i. Hvis det lykkes at skaffe økonomisk dækning, vil der blive arrangeret en sommerudflugt til Sæby. Kasserer Egon Nielsen gennemgik regnskabet, der slutter med et overskud på 4368,50 kr. Årets julemarkedssalg indbragte 654 kr., mens et amerikansk lotteri gav 270 kr. i overskud. Hanne Sørensen genvalgtes til formand, ligesom der også var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Margrethe Pedersen, Ellen Larsen og Karna Jensen. Suppleanterne Karen Andersen og Karen Nørgaard som revisoren, Jørgen Nielsen, blev også genvalgt. Bestyrelsen efterlyste ideer til, hvordan der kan skaffes yderligere indtægter. Forskellige muligheder blev nævnt, og dem skal bestyrelsen nu kigge nærmere på.ruk