Ældreforhold

Støttemidler fordelt til socialt arbejde

NØRAGER:Efter indstilling fra Frivillighedsrådet har kultur- og socialudvalget fordelt 35.000 kroner til frivilligt socialt arbejde i Nørager Kommune og andre steder i Nordjyllands Amt. 16 foreninger og klubber havde søgt økonomisk støtte til forskellige sociale aktiviteter til et samlet beløb på godt 63.000 kroner. Syv af disse fik total afslag, mens de resterende fik tildelt et mindre beløb end det ansøgte. Største støttemodtager blev Café Safety med 12.000 kroner, der skal anvendes til udflugter til socialpædagogiske opholdssteder for brugerne og indkøb af borde og bænke til fællesområdet for den ældre generation samt tilskud til udendørs bordtennisborde Foreningen Selvhjælp Himmerland fik 7.500 kroner, der skal anvendes til uddannelse af frivillig personale til etablering og ledelse af sorggrupper for kriseramte børn, blandt andet skilsmissebørn. Frivillighedsgruppen i Nørager har modtaget 5.000 kroner til støtte og hjælp til flygtninge i Nørager med integration i samfundet. Frivillighedsrådet havde indstillet, at det ansøgte beløb blev øremærket til tolkning og sundhedsfremmende aktiviteter, hvilket kultur- og socialudvalget dog afviste. Af andre beløbsmodtagere var den nystartede linedanceklub Dancing Boots Himmerland, der modtog 4.000 kroner til betaling af husleje i Mejlby Forsamlingshus for øveaftener og løbende instruktørkurser. Plejehjemmets Venner i Nørager modtog 2.000 kroner til aktiviteter for de ældre på plejehjemmet, og det samme beløb modtog foreningen for rådgivning af spiseforstyrrede. Foreningen mod Incest i Nordjylland modtog 1.000 kroner til støtte og vejledning til familier og pårørende, og det samme gjorde foreningen Parasollen til offerrådgivning i selvhjælpsgrupper. Mindste beløbsmodtager blev Mother Teresa Strikkeklub i Rørbæk, der modtog 500 kroner til samvær og produktion af tøj til nødlidende i Indien.