Smidie

STØTTEPROJEKTER I REBILD

Levendegørelse af natur- og kulturhistoriske aktiviteter, Boldrup Museum, 98.000 kroner International kunst- og kulturcenter Møllegården, Den selvejende institution Møllegården, 100.000 kroner. Dialog-café, Kinorevuens Venner, 50.000 kroner. Udvikling af eventbokse-infostandere, Event-Denmark, 135.000 kroner. Legeplads, Vuggestuen Bifrost, 60.000 kroner. Skillingbro Kildecenter, Niels Moes, 200.000 kroner. Anlæggelse af ridebane i Smidie, Smidie Borgerforening, 25.000 kroner. Henriksdal, Maj-Britt Rysz Wisholm 40.000 kroner. Guldsmedeværksted i St. Brøndum, Dorthe Lausten, 50.000 kroner.