Støttet byfornyelse forsvinder

Kommunen har sløjfet penge til byfornyelse i 2005

HJØRRING:Hjørring Kommune har sløjfet puljen til byfornyelse på budget 2005. Konkurrencen fra billige lån på det private lånemarked er i dag så stor, at behovet for offentlig støtte er mindre. - Vi har gennem en periode mærket ringere interesse fra boligejere, der ønsker støtte til byfornyelsesprojekter og har derfor sløjfet puljen i 2005, siger teknisk direktør i Hjørring Kommune, Andreas Duus. Byfornyelsesmidlerne er en fifty-fifty ordning mellem stat og kommune. Hjørring Kommune har i år haft 750.000 kroner på budgettet, hvilket giver byfornyelse for samlet 1,5 millioner kroner takket været det statslige bidrag. Boligejere kan søge om tilskud til at bygge nyt, og de kan få tilskud til de såkaldte tabsgivende dele af byggeriet: Midlertidig omplacering af lejere og nedrivning. Desuden kan de få bevilliget større eller mindre tilskud til selve ombygningen eller nybygningen. Ikke alle projektet støttes 100 procent, så Hjørring Kommune har faktisk 200.000 kroner tilbage på kontoen. De penge kan bruges i det nye år, hvis der kommer ekstraudgifter i forbindelse med eksisterende projekter. Hjørring Kommunes ændrede praksis falder sammen med en ændring i Bygningsloven. - Tidligere fik kommunen automatisk tildelt en ramme, men i fremtiden skal man pege på konkrete projekter, og så går staten ind og prioriterer, hvor i landet, der er størst behov, siger jurist, Poul Fransen. Kommunesammenlægningen kan ændre billedet, hvis der er andre holdninger til byfornyelsen i de tre nabokommuner.