Støvring Højskoles historie

Skabt i 1885 af dansk-amerikaneren Kristian Østergaard og den lokale gartner Ludvig Mosbæk. Støvring Højskole har siden 1940érne været en selvejende institution, der i dag ejes af en skolekreds med omkring 120 medlemmer. Højskolen var i foråret 2002 tæt på at lukke, da svigtende elevtal førte til et underskud på godt 1,5 million kroner. Højskolen blev reddet af et frasalg af 6.000 kvadratmeter af de gamle udenomsarealer bag Stubhuset langs Stadionallé, der siden er blevet bebygget. I december 2007 blev den hvide bygning, Huset, der tidligere rummede frimenighedskirken, sammen med et jordstykke ud mod Hobrovej solgt til Rebild Kommune for 1,7 mio. for helt akut at sikre den fremtidige drift af Støvring Højskole. Forinden var også forstanderboligen solgt fra til kommunen for to mio. i november 2007 for at skaffe nødvendige likvide midler til fortsat drift. Frasalget af de to bygninger samt jordstykket var en betingelse for, at Merkur Bank ville overtage højskolen fra Nordea Bank, der havde lukket helt i for kassekreditten. På byrådsmødet 18. december 2008 var der ikke flertal i byrådet for at yde Støvring Højskole en lånegaranti på to mio. 19. december 20008 siger forstanderparret Vagn Egon Jørgensen og Tina Buchholtz op og fratræder efter aftale med bestyrelsen allerede ved årsskiftet.