Lokalpolitik

Støvring Øst må vente på fremtiden

PLANER Mang grunde skal bebygges før udvidelse kan komme på tale

STØVRING:Selv om det virker logisk og ligefor, så bliver der næppe noget ud af at udvikle arealer øst for jernbanegade til Støvring By. Dertil er for mange andre grunde klar til at blive bebygget. Det mener formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Gert Fischer (V), efter at de konservative atter har bragt byens stadig mere langstrakte struktur på banen. Partiet har gjort sig til talsmand for, at man meget snart skal til at lægge byggegrunde ud på det store område øst for viadukten, hvor pløjemarkerne breder sig næsten uantastet mindre end 50 meter fra en af byens centrale gader, Jernbanegade. Nu, hvor man alligevel laver om på området i forbindelse med anlægget af nærbanestationen, hvor den snævre viadukt også er et problem, så burde man planlægge så byen fik en mere logisk og samlet struktur, mener partiets folk. - Det er en sag, der tages op med jævnlige mellemrum. Og på et eller andet tidspunkt må vi gøre noget ved det. Men vi har ikke behov for at inddrage mere jord til byggegrunde. Det har vi nok af til de næste år, siger Gert Fischer. Ganske vist er udstykningen ved Hulvejen snart slut, men man har lagt et stort areal ud på Højdedraget, hvor amtet netop som de første har bygget en institution, og hvis ikke grundsalget løber helt løbsk er der nok her til en årrække. - Der vil også være gode og dårlige sider ved en udstykning på østsiden af jernbanen. Det ligger tæt ved centrum, men der vil også kunne være problemer med støj - netop fra jernbanen. Desuden har planer for området ikke være behandlet i byrådet, mener Gert Fischer, der efterhånden har haft med udvalget at gøre i en lang årrække. Han mener heller ikke at der kan være tvivl om, at det vil være Støvring Kommune, der skal betale for den bekostelige ændring ad adgangsvejen, der skal gøre viadukten bredere, dybere eller ligefrem føre en bro over banen, så lidt større biler uden problemer kan komme fra øst til vest og omvendt. - Banestyrelsen er jo kun interesseret i, at togene kan køre igennem Støvring. Hvad vi gør med viadukten er langt hen ad vejen underordnet for dem, når bare det kan lade sig gøre, siger han.