Børnepasning

Støvring tæt på at få ny børnehave

PASNING Fremtidens børnepasning ved at blive lagt i nye rammer

STØVRING:Det er ikke afgjort endnu. Men meget tyder på, at Støvring om et par år har en ny børnehave og at den står i det fremvoksende parcelhus-kvarter syd for hovedbyen. Det er den sandsynligste udgang på den gennemgribende behandling af børnepasnings-området som Børne- Kulturudvalget var igennem på sit ordinære møde tidligere i denne uge. Hovedspørgsmålet var, hvordan man får styr på de store udsving, der er i i behovet for børnepasning, der gang på gang vælter kommunens prognoser. Og da institutionerne i Støvring Syd er rigeligt fyldt med børn, er alle i udvalget enige om, at der skal gøres noget her, beretter formanden Peder Christensen. - Vi er enige om, at især Karensmindeskolens SFO Søhulen er spændt til bristepunktet. De har godt 160 børn nu, og mere kan det ikke blive til. Men indtil videre diskuterer vi stadig tre mulige løsninger, siger han. Pædagogik på vippen Alle tre forslag kræver større fleksibilitet af pædagogerne. De vil indføre en såkaldt "vippe-normering" på 10 procent. Det betyder kort fortalt, at institutionerne i perioder skal kunne passe10 procent flere børn, end de egentlig er normerede til. Blot skal antallet af passede børn og pædagoger holde normeringens gennemsnit, når året er gået. Hvordan det skal foregå i praksis, må den enkelte institution selv finde ud af at styre. - Vi har ikke tilstrækkelig kapacitet i børnehaverne i Støvring By. I øjeblikket har vi 315 pladser men budgetterer med skulle passe 350 børn i 2003 her. Men behovet når helt op på godt 395 pladser næste juni, siger Peder Christensen. Det sidste skyldes de store udsving der er i behovet for pasning året rundt, en af de væsentligste grunde til, at kommunen ønsker en vippe-normering. Udsvinget er helt oppe på 30 procent i løbet af et år, hedder det i forvaltningens indstilling. Tidligst i 2004 Vælger politikerne at opføre en ny børnehave til 50-60 børn, står den til at koste seks millioner kroner. Da der ikke er sat penge af til det i kommunens budget-forslag for næste år, kan det tidligst komme i gang i 2004, hvis ikke der laves meget om på andre byggeplaner. I mellemtiden skal udflyttergrupper og merindskrivning af børn dække behovet, siger denne model. Den anden mulighed vil givet vække røre, hvis den bliver taget i brug. Den taler om simpelthen at nedlægge kommunens to fritidshjem og lade alle skolebørn blive passet i SFO'er. Det kan kun lade sig gøre, hvis SFO'erne Kernehuset og Søhulen udbygges. Formentlig skal der også bygges til børnehaverne Spiren og Bavnebakken. Da politikerne er imod, at Støvrings institutioner bliver meget større, ligger denne løsning ikke lige for. Tredie model taler om at lave førskole-grupper, en i nordbyen og en i syd, hver på 50-65 børn. Det vil skabe plads i børnehaverne, men giver samtidig andre problemer. Blandt andet skal man finde lokaler til dem hvert sted, formentlig ved skolerne, og det vrimler ikke ligefrem med egnede faciliteter. Desuden skal der udvikles nye modeller for pædagogik og samarbejde med de nye store grupper af børn. Det er dog nok umiddelbart billigere: 300.000 kroner ventes leje og drift at koste. Beslutningen om, hvilken model man indstiller til byrådets endelige vedtagelse, skulle have været taget på mødet. Men da nogle medlemmer først havde fået centrale papirer dagen før mødet, blev man enige om at udsætte afgørelsen til oktober.