Biblioteker

Støvring var blot et vejkryds

På biblioteket kan man se, hvordan byen har udviklet sig efter banen kom

Hobrovej over for det gamle mejeri Elinelund anno 1900. Foto fra Lokalhistorisk Arkiv

Hobrovej over for det gamle mejeri Elinelund anno 1900. Foto fra Lokalhistorisk Arkiv

STØVRING:I forrige århundrede bestod Støvring af en mindre samling gårde, en kro og en skole ved et vejkryds. - Det, der satte gang i byens udvikling, var da jernbanen i 1869 blev anlagt og satte byen i hurtig og bekvem forbindelse med resten af landet mod syd. Det fortæller Niels Nørgaard Nielsen fra Lokalhistorisk Forening, som i de to første uger af oktober udstiller på biblioteket i Støvring. Gennem tekst og billeder belyser udstillingen træk af Støvring udvikling. Et formål med udstillingen er at vise, at selv om Støvring by tilsyneladende ikke rummer historiske bygninger, har byen alligevel en historie, hvis man blot kigger godt efter bag de flotte ny bebyggelser, der i disse år skyder op til erstatning af ældre huse og gårde, fortsætter Niels Nørgaard. Efter banen kom til voksede Jernbanegade frem med beboelseshuse og småvirksomheder. Industriens vugge Kroen fik sin storhedstid, en højskole blev grundlagt, forsamlingshuset og missionshuset talte til hvert sit publikum, afholdshotellet blev bygget og byen blev et aktivt centrum for landsbyerne i det vestlige opland. - Nu om dage er Støvring mest kendt som industriby. Alt er moderne og højteknologisk, men også her kan man finde tilbage til historien, hvis man blot kigger efter, opfordrer den Lokalhistoriske Forening. Den industrielle vugge stod, hvor nu svømmehallen ligger. Her lå nemlig mølledammen og vandmøllen, der trak hammerværket. Et stort værk efter datidens målestok. Ud over at vise historien, er det andet formål med udstillingen på biblioteket, at få klarlagt om der rundt om i borgernes gemmer stadig findes flere billeder, fortællinger, foreningsprotokoller og andet historisk værdifuldt materiale, der kan være med til at kaste nyt lys over byen og dens udvikling. Kik i gemmerne - Sådant materiale er Lokalhistorisk Forening meget interesseret i at modtage eller låne til kopiering, understreger Niels Nørgaard Nielsen, så vores fælles historie kan blive skrevet og bevaret i Lokalhistorisk Arkiv på Øster Hornum skole til glæde for kommende generationer. - Vi håber mange vil lægge vejen forbi biblioteket, forundres over historiens gang og eventuelt bidrage til yderligere belysning af historien, slutter Niels Nørgaard Nielsen.