Støvsugeren i gang på ALTO

30 job er tabt for Hadsund - og 70 flere er i spil efter Nilfisks overtagelse

HADSUND:30 job forsvinder fra Hadsund, efter at Nilfisk Advance i sommer overtog højtryksrenser-virksomheden ALTO. De 30 stillinger i Hadsund-afdelingen af Nilfisk-ALTO har alle har med logistik-funktioner at gøre. De skal nedlægges frem til juli 2005, og sideløbende oprettes 20 nye stillinger i Brøndby. Den nye ledelse vil i den kommende tid drøfte mulighederne med de berørte medarbejdere i Hadsund. De vil for nogles vedkommende blive tilbudt genansættelse i Brøndby. - Og vi forventer, at nogle af dem tager imod tilbuddet. Ja, vi er faktisk nødt til at have dem med, for de sidder inde med en unik viden, siger Jørgen Jensen, direktør for produktion og logistik i Nilfisk-ALTO. Det er resultatet af de første analyser, den nye organisation har gennemført. Samtidig med at medarbejderne i går blev orienteret om rationaliseringerne på logistik-området, fik de medddelelse om, at virksomheden har igangsat en tilsvarende analyse for de ansatte i produktionen. Det kan i givet fald komme til at omfatte op imod 70 faste medarbejdere, for resultatet af analysen, der forventes i januar, kan blive, at der ikke længere skal være produktion i Hadsund. Til gengæld fik man i Hadsund den opmuntring, at den nye ejer vil styrke udviklingsafdelingen og de dertil knyttede støttefunktioner. Ifølge Jørgen Jensen ledsages ordene af kontanter. - Vi taler om millioner af euro. Vi tror på, at udvikling af nye produkter er vejen til at blive en stor virksomhed, så der vil blive tale om nyansættelser. Men ikke i samme omfang som de 30 stillinger, der forsvinder nu, siger Jørgen Jensen. Man har samtidig besluttet at markedsføre nye produkter under det nye navn "Nilfisk-ALTO". Hele processen handler om at styrke Nilfisk-ALTOs aktiviteter inden for udvikling, markedsføring og logistik. Else Petersen, der er fællestillidsmand for de ansatte i Hadsund, ønsker ikke at kommentere omlægningerne og de forestående fyringer.