Stol på politikerne

En kommentar til de artikler/læserbreve, der i længere tid har optrådt i pressen vedrørende betaling på plejehjem/ældreboliger. Kritikken er opstået i de kommuner, der som Farsø har ombygget og renoveret de gamle plejehjem, og fremover kalder dem ældreboliger og lader et boligkontor administrere udlejningen med det til følge, at beboerne pludselig skal betale 20.000 kr. i indskud samt en månedlig stigning på op mod 1500 kr. Det er for det meste de pårørende, men også politikerne, der retter kritik mod de ansvarlige embedsmænd og politikere. Kritikken går mest på manglende orientering, inden man gik i gang med ombygningen. Sådan er det heldigvis ikke i Farsø Kommune. Socialudvalgsformand Jens Chr. Pedersen fastslog på et møde for cirka et år siden, at det er kommunalbestyrelsen der bestemmer, og beboerne vil få større lejligheder til en mindre husleje. Det har vi ved en orientering på Hesselvang 26.3. fået bekræftet er rigtigt. Så vi kan godt stole på politikere. Nu må vi så håbe, at de kommende politikere er enige med de nuværende. Evald Nielsen Tingvej 17, Hvalpsund