Lokalpolitik

Stoleleg i byrådet

Hvor mange medlemmer skal der være i fremtidens byråd?

SEJLFLOD:Så er byrådet gået i gang med at lege stoleleg. Hvor der hidtil har været 17 medlemmer af kommunalbestyrelsen, er der nu forslag om, at der fremover kun skal være 15. Og så kan dansen om stolene ellers gå i gang. Anden del af ændringsforslaget til kommunens styrelsesvedtægt går på, at skattenævnsformandsposten i fremtiden kun skal belønnes med 6 procent af en borgmesterhyre mod hidtil 8. Samt at formandskabet for socialudvalget skal sættes ned til 20 procent mod hidtil 25 procent. Tidligere er teknisk udvalgs og kulturudvalgsformandsposterne blevet reduceret også til 20 procent af borgmesterlønnen. - To færre medlemmer af kommunalbestyrelsen kunne finansiere badestranden ved Egense i løbet af 10 år. Og to andre himmerlandske kommuner har også reduceret antallet af byrådsmedlemmer i forbindelse med det seneste valg, sagde borgmester Kristian Schnoor på kommunalbestyrelses-mødet - Gruppen er delt, sagde socialdemokraternes gruppeformand, Finn Ladefoged. Men pointerede, at flertallet var for at bevare de 17 medlemmer. Lars Peter Frisk og hans tværpolitiske flok støttede også, at byrådet fremover skal bestå af 17, ligesom de kunne støtte, at honorarerne blev sat ned i skattenævnet og socialudvalget. Lone Landkildehus (V) kunne også støtte honorarnedsættelserne, og med den tidshorisont, der er for reduktionen i antallet af byrådsmedlemmer, kunne hun også gå med til, at der fremover kun skulle være 15. - Jeg går ind for, at vi skal være 17. Jo flere vi er, des bedre bliver de små partier repræsenteret, og så er det altså også sjovere at være 17. Nedsættelsen af honorarerne er til gengæld helt i orden, sagde Tage Stevnhoved (DF). - For en gangs skyld er jeg helt enig med dig, Tage, men jeg får ikke grå hår over forslaget, svarede Randi Madsen (S). - Det her er et forslag, der kræver to behandlinger, og vi er nødt til at tale sammen på kryds og tværs, så vi kan gøre hinanden klogere på dette område, sagde borgmesteren og udskød afstemningen til næste møde. Men hvad borgmesteren og resten af byrådet ikke vidste under debatten var, at fredag foreslog indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at næste gang vi skal til kommunalvalg, skal det måske være i et væsentligt færre antal kommuner. Så hvem ved, om der overhovedet er nogen Sejlflod Kommune om fire år?