Stolte over at kroen blev reddet

ASTRUP:Bankospil og julebazar udgør malurt i Astrup Borgerforenings bæger. De er åbenbart begge arrangementtyper, som tiden er løbet fra, fordi bankospil giver drønende underskud, og julebazaren bakkes heller ikke op. Til gengæld fremhævede Kurt Rytter Andersen med stolthed redningsaktionen for Astrup Kro i sin formandsberetning. Det er et projekt, som hele Astrup kan være stolte af. Kurt Rytter takkede de mange - både inden for og især udenfor bestyrelsen - der gjorde en stor indsats for, at Astrup Kro igen kunne vækkes til live. Formanden bemærkede, at alle borgerforeningens anparter bør sættes til salg, da mange folk i Astrup ikke nåede at komme med som anparthavere. Hvis nye anparthavere har lyst til at købe en anpart eller to, er de velkomne.