Tyverier

Stop århundredets tyveri

Det er nu, at lejerne i boligselskaberne bør stoppe regeringens fortsatte planer med at gennemføre ”århundredets tyveri” med indgrebene over for boligselskabernes landsbyggefond, hvortil lejerne gennem år har opsparet penge til vedligeholdelse af deres boliger.

Hvis den almene boligsektors konkurrenceevne skal opretholdes, bør lejerne tilkendegive deres protest over for regeringen og fortælle den, at blandt deres egne partifæller fremkommer der nu advarsler om at gøre indgreb i lejernes opsparing! Det må da give grund til, at regeringen vil besinde sig med deres ”tyveri”, når en stribe borgerlige profiler meddeler deres utryghed med disse fortsatte planer. Så det er ikke alene boligorganisationerne og deres lejere der protesterer, men bl.a også formanden for regeringens ældreboligråd, Palle Simonsen (K), næstformanden i KL, Borgmester på Frederiksberg, Mads Lebech, (K), KL formand Erik Fabrin (V) og Høje Tåstrup borgmester Michael Ziegler (K)! Med denne protest signalerer man til deres egne partifæller, at hvis man forsætter med det man er i færd med,- en så grundig en lænsning af lejernes penge, så vil det uværgeligt gå alvorligt ud over mulighederne for at vedligeholde, renovere og forbedre. Det er mit ønske, at i lighed med protestaktionerne på institutionsområdet,- at lejerne i boligselskaberne vil protestere overfor denne urimelighed, der udhuler opsparingen, der gennem mange år over huslejen er foretaget af lejerne. Hvis man synes, at det er tilfredsstillende, at regeringen siden 2002 har hentet otte milliarder kroner af lejernes penge, - så er der ingen grund til at man som lejer reagerer! Samtidig skal man så være vidne til fortsættelsen af de borgerliges felttog,- at man forsøger yderlig at straffe lejerne ved at ved at fratage dem 3,1 milliarder kroner. Hvis dette og tidligere indgreb gennemføres, så har man på fire-fem år lænset beboernes penge, der skulle have være brugt til investering i forbedringer og renoveringer. Hvis denne ulige boligpolitik fortsætter og hvis ikke lejerne er med til at vil se på uligheden og det urimelige med denne lænsning af Landsbyggefondens midler der skal bruges til hensigten,- ja, så er der vel ingen grund til at oplyse lejerne om hvor de ”stjålne” opsparinger så skal komme fra og indbetales når behovet viser sig med hensyn til det egentlige formål. Der bor mange i boligselskaberne, som ikke har lige så meget – som andre! Derfor mener jeg, at med denne ulighed er der grund til, at over en million lejere, der bor i boligselskaberne, protesterer!